Công văn 6153/CT-TTHT

Công văn 6153/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6153/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6153/CT-TTHT
V/v: Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thành ph Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Chế tạo Máy Dược phẩm Tiến Tuấn
Địa chỉ: Lô IV-19 (KCN Tân Bình) Tây Thạnh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM
Mã số thuế: 0301478632

Trả lời văn thư số 45/CV-TTP/2016 ngày 14/06/2016 của Công ty về Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn một s Điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định khai thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“2. ...

Các trường hợp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh:

- Khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần phát sinh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dụng đối với doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản và doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản nếu có nhu cầu.

4. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp (Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế). Trường hợp doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh, thành phố này nhưng có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại tỉnh, thành phố khác thì nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế nơi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản quyết định.

b) Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản. Doanh nghiệp không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản là doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh bất động sản.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lần chuyển nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bt động sản theo mẫu s 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

Kết thúc năm tính thuế khi lập t khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ s chính, trong đó phải quyết toán riêng s thuế thu nhập từ chuyn nhượng bt động sản. Tại trụ sở chính, việc xử lý s thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyn nhượng bt động sản cụ thể như sau: Trường hợp số thuế đã nộp thp hơn số thuế phải nộp theo t khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Trường hợp s thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo t khai quyết toán thuế thì được trừ (-) s thuế nộp thừa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp còn thiếu của hoạt động kinh doanh khác hoặc được trừ (-) vào s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc được hoàn thuế theo quy định. Trường hợp hoạt động chuyển nhượng bt động sản bị lỗ thì doanh nghiệp phải theo dõi riêng, thực hiện bù trừ lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh khác nếu có (áp dụng từ ngày 1/1/2014) và chuyển lỗ trong các năm sau theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

…”

Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính;

Trường hợp Công ty (do Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh quản lý) không có chức năng kinh doanh bất động sản có phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại Phường Tân Phú, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh thì thực hiện khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo từng ln phát sinh tại Cục Thuế TP theo hướng dẫn trên. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản không được ưu đãi thuế TNDN. Trường hp hoạt động chuyển nhượng bất động sản bị lỗ thì Công ty phải theo dõi riêng, thực hiện bù trừ lỗ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh chính (được bù trừ toàn bộ), nếu bù trừ chưa hết thì được chuyển lỗ cho các năm sau nhưng tối đa không quá 5 năm theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. PC;
-
Phòng. KT1;
-
Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6153/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6153/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2016
Ngày hiệu lực30/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6153/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6153/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6153/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành30/06/2016
        Ngày hiệu lực30/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6153/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6153/CT-TTHT thuế thu nhập doanh nghiệp Hồ Chí Minh 2016

            • 30/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực