Công văn 6154/TCHQ-TXNK

Công văn 6154/TCHQ-TXNK năm 2016 hướng dẫn làm thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6154/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6154/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn làm thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thủy điện Xím Vàng.
(Đ/c: Nhà máy thủy điện Xím Vàng 2, bản Chim Tù, X. Chim Vàn, H. Bắc Yên, tỉnh Sơn La)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 32/2016/CV-XV ngày 22/6/2016 của Công ty cổ phần Thủy điện Xím Vàng về việc hướng dẫn m thủ tục đăng ký danh mục miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa tạo TSCĐ. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Tại Điều 7 Thông tư 14/2015/TT-BTC dẫn trên quy định về việc phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, trong đó hướng dẫn cụ thể thủ tục cần thực hiện đối với người khai hải quan.

Đ nghị Công ty c phn Thủy điện Xím Vàng đi chiếu với quy định trên để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thủy điện Xím Vàng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6154/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6154/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2016
Ngày hiệu lực04/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6154/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6154/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6154/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýTrịnh Mạc Linh
        Ngày ban hành04/07/2016
        Ngày hiệu lực04/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6154/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6154/TCHQ-TXNK hướng dẫn thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu 2016

            • 04/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực