Công văn 6156/BTNMT-TCMT

Công văn 6156/BTNMT-TCMT năm 2017 về áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6156/BTNMT-TCMT 2017 áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6156/BTNMT-TCMT
V/v áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 6375/TCHQ-TXNK ngày 28/9/2017 của Tổng cục Hải quan về việc thuế bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định các loại xăng, dầu, mnhờn thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, trong đó cũng nêu rõ “Xăng, dầu, mỡ nhờn quy định tại khoản này là các loại xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu) gốc hóa thạch xuất bán tại Việt Nam, không bao gồm chế phẩm sinh học (như etanol, dầu thực phẩm, m động vật...). Đối với nhiên liệu hn hợp chứa nhiên liệu sinh học và xăng dầu gốc hoá thạch thì chỉ tính thu thuế bảo vệ môi trường đối với phần xăng dầu gốc hóa thạch. Mặt hàng dầu trắng LP-250G của Công ty Cổ phần Công nghiệp Đại Á có chứa 95% khối lượng dầu khoáng có nguồn gốc dầu mỏ, thuộc phân đoạn dầu nặng. Do đó, mặt hàng của Công ty thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

2. Về góc độ bảo vệ môi trường có thể rà soát, xem xét sửa đổi các quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường theo hướng miễn áp thuế bảo vệ môi trường đối với một số loại dầu có nguồn gốc hóa thạch được sử dụng làm chất trợ gia công, chế phẩm (không sử dụng làm nhiên liệu đốt).

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Tổng cục Hải quan để biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCMT, QT(6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6156/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6156/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6156/BTNMT-TCMT

Lược đồ Công văn 6156/BTNMT-TCMT 2017 áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6156/BTNMT-TCMT 2017 áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6156/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6156/BTNMT-TCMT 2017 áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6156/BTNMT-TCMT 2017 áp thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng dầu trắng PL-250G

           • 13/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực