Công văn 6163/TCHQ-GSQL

Công văn 6163/TCHQ-GSQL năm 2016 về kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6163/TCHQ-GSQL kiểm tra hàng xuất nhập khẩu phương tiện vận tải kiểm tra tập trung 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6163/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra tập trung

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 1002/HQAG-NV ngày 14/6/2016 về việc vướng mắc đề nghị chuyển tải hàng xuất khẩu tại Địa Điểm kiểm tra tập trung và công văn s811/HQAG-NV ngày 19/5/2016 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc phê duyệt quy định kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về dự thảo quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra tập trung tại Khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, Tổng cục Hải quan cơ bản đồng ý với nội dung tại dự thảo, ngoài ra đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số nội dung:

1.1. Về tiêu đề của Quyết định:

Đề nghị sửa đổi thành: Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra tập trung tại khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên.

1.2. Về đối tượng áp dụng:

Quy trình quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra địa Điểm kiểm tra tập trung chỉ hướng dẫn công tác quản lý của cơ quan hải quan và nhiệm vụ cụ thể của công chức hải quan trong việc thực hiện giám sát, quản lý hàng hóa, phương tiện vận tải. Tuy nhiên, tại phiếu bàn giao, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã đưa thông tin đại diện Công ty/Người vận chuyển là chưa phù hợp. Do vậy, đề nghị bỏ nội dung này tại dự thảo và sửa đổi, bổ sung đối tượng quy định tại Mục II, phần I như sau: “cán bộ, công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên”.

1.3. Về nội dung dự thảo quy trình:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang bổ sung nội dung giám sát phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào địa Điểm kiểm tra tập trung tại Điểm 2, Mục I, phần II dự thảo quy trình.

2. Vướng mắc liên quan đến bốc dỡ hàng hóa xuất khẩu từ phương tiện vận tải Việt Nam sang phương tiện vận tải Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên:

Việc kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải của cá nhân, tổ chức qua lại khu vực biên gii thực hiện theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh An Giang chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khu quốc tế Tịnh Biên thực hiện việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu từ địa Điểm kiểm tra tập trung đến khi thực xuất, phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu làm thủ tục cho phương tiện của Campuchia xuất nhập cảnh qua lại khu vực biên giới theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết, triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6163/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6163/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2016
Ngày hiệu lực04/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6163/TCHQ-GSQL kiểm tra hàng xuất nhập khẩu phương tiện vận tải kiểm tra tập trung 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6163/TCHQ-GSQL kiểm tra hàng xuất nhập khẩu phương tiện vận tải kiểm tra tập trung 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6163/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành04/07/2016
        Ngày hiệu lực04/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6163/TCHQ-GSQL kiểm tra hàng xuất nhập khẩu phương tiện vận tải kiểm tra tập trung 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6163/TCHQ-GSQL kiểm tra hàng xuất nhập khẩu phương tiện vận tải kiểm tra tập trung 2016

             • 04/07/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/07/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực