Công văn 61645/CT-TTHT

Công văn 61645/CT-TTHT năm 2017 giải đáp chính sách thuế về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 61645/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế về lập hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61645/CT-TTHT
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng “Thực hiện chương trình hỗ trợ nông nghiệp then chốt tiểu vùng GMS - TA 8163”
(Địa ch: Vụ hợp tác quốc tế, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn - số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. MST: 0106798452)

Trả lời công văn số 13/CV-BQLDA ngày 30/8/2017 của Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng “Thực hiện chương trình hỗ trợ nông nghiệp then chốt tiểu vùng GMS - TA 8163” (sau đây được gọi là Ban quản lý dự án TA 8163) về vướng mắc chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết d Khoản 2 Điều 6 Chương 2 Thông tư 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ quy định chính sách thuế đối với nhà thầu chính, nhà thầu phụ thực hiện dự án:

“d) Trường hợp nhà thầu chính (không phân biệt nhà thầu chính là đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp) ký hợp đng với Chủ dự án ODA hoặc Nhà tài trợ đ thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại với giá không bao gồm thuế GTGT và dự án không được ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính được hoàn lại s thuế GTGT đu vào đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ để thực hiện hợp đồng ký với Chủ dự án, Nhà tài trợ. Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này. Trường hợp dự án được ngân sách nhà nước b trí vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì nhà thầu chính không được hoàn thuế GTGT đầu vào đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua tại Việt Nam không phân biệt hợp đồng ký giữa chủ dự án và nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT hay không, bao gồm thuế GTGT Nhà thầu chính phải khai, nộp thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Ví dụ 2:

Công ty A ký hợp đng với Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại đ thực hiện dự án Xây dựng công trình trường học” theo giá trúng thầu không bao gồm thuế GTGT

- Trường hợp 1: Dự án không được ngân sách nhà nước bố trí vn đối ứng để thanh toán thuế GTGT:

Công ty A được hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc xây dựng công trình theo hợp đồng ký với Chủ dự án.”

- Căn cứ Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:

a) Đối với dự án sử dụng vn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam đ sử dụng cho chương trình, dự án.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài đ mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó.

Ví dụ 84: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền đ mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng.

Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vn h trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Ban quản lý dự án TA 8163 trực thuộc Vụ hợp tác quốc tế - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ là đại diện chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại do ADB tài trợ, dự án không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT và hợp đồng ký giữa chủ dự án với nhà thầu chính được phê duyệt không bao gồm thuế GTGT thì khi nhà thầu chính lập hóa đơn GTGT giao cho chủ dự án dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật vùng “Thực hiện chương trình hỗ trợ nông nghiệp then chốt tiểu vùng GMS - TA 8163” được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
KT5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 61645/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu61645/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2017
Ngày hiệu lực13/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 61645/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 61645/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế về lập hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 61645/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế về lập hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu61645/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành13/09/2017
        Ngày hiệu lực13/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 61645/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế về lập hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 61645/CT-TTHT 2017 giải đáp chính sách thuế về lập hóa đơn giá trị gia tăng Hà Nội

           • 13/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực