Công văn 61648/CT-TTHT

Công văn 61648/CT-TTHT năm 2017 về kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 61648/CT-TTHT 2017 kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61648/CT-TTHT
V/v kê khai bổ sung thuế GTGT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Zoomlion Việt Nam
(Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà Center Building, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội - MST: 0104555334)

Trả lời công văn số 1808-02/CV-2017 ngày 18/08/2017 của Công ty TNHH Zoomlion Việt Nam (sau đây gọi tắt là công ty) đề nghị hướng dẫn về trường hợp công ty quên không hạch toán và trích khấu hao tài sản cố định là 01 chiếc ô tô Ford Everest 7 chỗ. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật 80/2015/QH13 ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tại Khoản 1, Điều 156 quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.”

- Căn cứ Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại tiết c.8 điểm 1 mục III phần B quy định về xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

“c.8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn đ trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ b sung; thời gian đ kê khai, khấu trừ b sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót.

Ví dụ 19: Cơ sở kinh doanh A có 01 hóa đơn GTGT mua vào lập ngày 10/2/2009. Trong kỳ kê khai thuế tháng 2/2009, kế toán của cơ sở kinh doanh bỏ sót không kê khai hóa đơn này thì cơ sở kinh doanh A được kê khai và khấu trừ bổ sung tối đa là kỳ kê khai tháng 7/2009. ”

+ Tại điểm 1 mục II phần Đ quy định về hiệu lực thi hành:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng từ 01/01/2009, thay thế các Thông tư s 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 của Bộ Tài chính.”

Căn cứ các quy định nêu trên:

- Về ni dung điều chỉnh sổ sách kế toán, báo cáo tài chính để hch toán chiếc ô tô này là tài sản của công ty, đề nghị công ty liên hệ với Vụ chế độ kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

- Về nội dung kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu vào của chiếc ô tô này để được khấu trừ: Căn cứ tiết c.8 điểm 1 mục III phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC nêu trên thì thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho; trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót. Theo hồ sơ công ty cung cấp thì ngày lập hóa đơn là ngày 30/8/2010, do vậy đến nay đã hết hạn kê khai, khấu trừ bổ sung theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1-187 Giảng Võ để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Zoomlion Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng
Kiểm tra 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 61648/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu61648/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2017
Ngày hiệu lực13/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 61648/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 61648/CT-TTHT 2017 kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 61648/CT-TTHT 2017 kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu61648/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành13/09/2017
        Ngày hiệu lực13/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 61648/CT-TTHT 2017 kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 61648/CT-TTHT 2017 kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng Hà Nội

         • 13/09/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/09/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực