Công văn 61653/CT-TTHT

Công văn 61653/CT-TTHT năm 2018 về thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 61653/CT-TTHT 2018 thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61653/CT-TTHT
V/v thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam
(Địa chỉ: Số 1 ngõ 1295 đường Giải Phóng, p. Hoàng Liệt, q. Hoàng Mai, Hà Nội.

MST: 0102004317)

Trả lời công văn số 30/TGĐ đề ngày 23/8/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đinh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“10. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sau khi thực hiện các hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng....”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam là nhà thầu phụ ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ với nhà thầu chính, sau đó chủ đầu tư thanh toán tiền trực tiếp cho Công ty thì việc thanh toán này phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản giữa chủ đầu tư và nhà thầu chính theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính đã trích dẫn ở trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển kinh tế Việt Nam biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế s
3;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 61653/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu61653/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 61653/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 61653/CT-TTHT 2018 thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 61653/CT-TTHT 2018 thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu61653/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành05/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 61653/CT-TTHT 2018 thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 61653/CT-TTHT 2018 thanh toán ủy quyền cho bên thứ ba Hà Nội

              • 05/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực