Công văn 617/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 617/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 về tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 617/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền thưởng


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 617/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền thưởng

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 286/BQL-PQLLĐ ngày 12/02/2014 của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh về tiền thưởng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 và Khoản 2 Điều 103 của Bộ luật lao động năm 2012 thì tiền lương gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Tuy nhiên, theo công văn số 286/BQL-PQLLĐ nêu trên thì trong Quy chế thưởng của doanh nghiệp đã quy định “Mức chi tiền thưởng … không thấp hơn 01 tháng lương ghi trong hợp đồng lao động” dẫn đến không xác định được tiền thưởng bằng 01 tháng tiền lương (gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) hay bằng 01 tháng mức lương. Vì vậy, đề nghị Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở sửa lại Quy chế thưởng, trong đó quy định rõ tiền thưởng bằng 01 tháng tiền lương hoặc bằng 01 tháng mức lương để thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tống Văn Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 617/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu617/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2014
Ngày hiệu lực07/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 617/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền thưởng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 617/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền thưởng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu617/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Văn Lai
        Ngày ban hành07/03/2014
        Ngày hiệu lực07/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 617/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền thưởng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 617/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 tiền thưởng

             • 07/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực