Công văn 617/UBCK-GS

Công văn số 617/UBCK-GS về tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 617/UBCK-GS tuân thủ quy định của pháp luật hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.


BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
-------

Số: 617/UBCK-GS
V/v tuân thủ quy định của pháp luật về hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các công ty chứng khoán.
- Hiệp hội kinh doanh chứng khoán.

 

Thực hiện việc giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật, qua kiểm tra một số công ty chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phát hiện một số hành vi vi phạm về hoạt động giao dịch chứng khoán gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư cũng như không đảm bảo nguyên tắc công bằng và khách quan trong việc cung cấp dịch vụ cho giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư. Để xảy ra tình trạng này trước hết do các công ty chứng khoán chưa thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, đặc biệt công tác kiểm soát nội bộ làm chưa tốt cũng như chưa chú trọng thực hiện đạo đức nghề nghiệp của công ty và nhân viên kinh doanh. Những hành vi vi phạm này phải được xử lý nghiêm khắc và chấm dứt ngay. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán:

1. Thực hiện rà soát và bổ sung các quy định trong quy trình giao dịch đảm bảo công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong quy trình giao dịch chứng khoán và tuân thủ quy định của pháp luật.

Thiết lập và hoàn thiện bộ phận kiểm soát nội bộ chuyên trách theo quy định của Luật Chứng khoán. Hoạt động kiểm soát nội bộ cần được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ để hạn chế thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm và xung đột lợi ích giữa công ty chứng khoán, nhân viên công ty chứng khoán với nhà đầu tư.

2. Tuân thủ chặt chẽ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 33 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán. Việc nhập lệnh của khách hàng, của nhân viên công ty và lệnh tự doanh vào hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán phải theo đúng thứ tự và thời gian nhận lệnh và đúng quy trình giao dịch của công ty. Nghiêm cấm việc nhân viên công ty chứng khoán chèn lệnh của khách hàng và có các hành vi vi phạm quy định ký quỹ giao dịch.

Khi nhận lệnh, phiếu lệnh (dưới các hình thức nhận lệnh trực tiếp, qua điện thoại, qua fax, qua mạng internet) đều phải có thông tin đầy đủ và chính xác theo đúng quy định tại Điều 33 Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán, đặc biệt là có số thứ tự, thời gian nhận lệnh, chữ ký của khách hàng; thực hiện lập, quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ lệnh giao dịch chứng khoán theo đúng quy định pháp luật hiện hành đối với chứng từ kế toán.

3. Rà soát, bố trí để các nhân viên đã đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch hoặc đã được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán vào các vị trí hoạt động nghiệp vụ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện nghiêm túc quy định giao dịch, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trường hợp UBCKNN phát hiện vẫn còn vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị Hiệp hội kinh doanh chứng khoán có chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ nghiêm luật pháp và đảm bảo quyền, lợi ích của nhà đầu tư trong hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán thành viên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo);
- Lãnh đạo UBCKNN (báo cáo);
- Ban QLKD, Ban PTTT, Thanh tra UBCK;
- Lưu: VP, GS.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Liên Hoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 617/UBCK-GS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu617/UBCK-GS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2008
Ngày hiệu lực14/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 617/UBCK-GS

Lược đồ Công văn 617/UBCK-GS tuân thủ quy định của pháp luật hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 617/UBCK-GS tuân thủ quy định của pháp luật hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu617/UBCK-GS
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Chứng khoán Nhà nước
        Người kýNguyễn Thị Liên Hoa
        Ngày ban hành14/04/2008
        Ngày hiệu lực14/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 617/UBCK-GS tuân thủ quy định của pháp luật hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.

           Lịch sử hiệu lực Công văn 617/UBCK-GS tuân thủ quy định của pháp luật hoạt động giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán.

           • 14/04/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực