Công văn 6171/BGTVT-KHCN

Công văn 6171/BGTVT-KHCN năm 2013 thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô THGPS-1 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6171/BGTVT-KHCN năm 2013 thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6171/BGTVT-KHCN
V/v Thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy đối với thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô THGPS-1

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại - Sản xuất THV

Căn cứ Biên bản kiểm tra đơn vị sản xuất, cung cấp thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (TBGSHT) do Đoàn kiểm tra Bộ Giao thông vận tải thực hiện ngày 15 tháng 6 năm 2013 tại Trụ sở Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại - Sản xuất THV, địa chỉ số 191 Hà Tôn Quyền, phường 11, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Thu hồi Giấy chứng nhận Thiết bị giám sát hành trình sản xuất lắp ráp phù hợp QCVN 31:2011/BGTVT số 42-SXLR/2012/BGTVT-KHCN ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải đã cấp đối với sản phẩm TBGSHT THGPS-1 của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại - Sản xuất THV.

Kể từ ngày ký của văn bản này, các sản phẩm TBGSHT THGPS-1 của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại - Sản xuất THV không được phép lắp đặt mới trên các phương tiện vận tải thuộc đối tượng phải lắp TBGSGH theo quy định tại Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 của Chính phủ.

2. Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại - Sản xuất THV chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động TBGSHT theo đúng yêu cầu quy định và tiếp tục bảo hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đối với các sản phẩm TBGSHT THGPS-1 đã lắp đặt trên các phương tiện theo hợp đồng đã ký các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải.

Bộ Giao thông vận tải thông báo tới Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại - Sản xuất THV và các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng Vụ KHCN (để b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (để p/h);
- Các Sở Giao thông vận tải (để p/h);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Vụ Vận tải (để ph/h);
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6171/BGTVT-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6171/BGTVT-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2013
Ngày hiệu lực27/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6171/BGTVT-KHCN năm 2013 thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6171/BGTVT-KHCN năm 2013 thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6171/BGTVT-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Văn Ích
        Ngày ban hành27/06/2013
        Ngày hiệu lực27/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6171/BGTVT-KHCN năm 2013 thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6171/BGTVT-KHCN năm 2013 thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy của thiết bị

             • 27/06/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/06/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực