Công văn 6175/UBND-XDGT

Công văn 6175/UBND-XDGT năm 2014 về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị do Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6175/UBND-XDGT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6175/UBND-XDGT
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Xây dựng;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,
huyện, thị xã.

Trong những năm qua, công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị đã được Thành phố tập trung chỉ đạo; các sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện, thị xã đã có nhiều cố gắng, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp phép xây dựng công trình và kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng trái phép, sai phép; tình hình trật tự xây dựng có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp xây dựng sai phép, không phép đã xuất hiện trở lại, gây bức xúc trong xã hội và làm ảnh hưởng tới trật tự, kỷ cương đô thị; nhất là trong giai đoạn đang thực hiện củng cố, kiện toàn lực lượng Thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng từ Thanh tra xây dựng do các quận, huyện quản lý.

Để tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyn các quy định về quản lý trật tự xây dựng, quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hướng dẫn các quy định về cấp phép xây dựng công trình, tạo điều kiện, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng công trình. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng theo quy định, thông báo đến lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nếu đ xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không kịp thời kiểm tra, xử lý, báo cáo đến cấp có thẩm quyền kiểm tra, giải quyết.

2. Sở Xây dựng khẩn trương kiện toàn, củng cố lực lượng Thanh tra xây dựng, bảo đảm vai trò giám sát, kiểm tra đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đến các quận, huyện, thị xã. Chỉ đạo lực lượng Thanh tra xây dựng tăng cường kiểm tra, phối hợp với chính quyn các địa phương xử lý kịp thời, kiên quyết vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn ngay từ khi mới vi phạm; phối hợp với chính quyn các quận, huyện, thị xã giải quyết dứt đim các trường hợp nổi cộm về vi phạm trật tự xây dựng; kịp thời kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng ngay từ khi phát hiện hoặc có thông tin phản ánh trên báo chí, công luận, không đ gây bức xúc trong cộng đồng, dư luận.

Định kỳ hàng tháng, Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo về số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn các quận, huyện, thị xã và kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn; kịp thời báo cáo UBND Thành phố những vấn đề phức tạp, vượt quá thẩm quyền để chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Địa phương nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý kịp thời, hoặc đ các vụ vi phạm nổi cộm, gây bức xúc trong công luận, lãnh đạo địa phương đó và cán bộ thanh tra xây dựng theo dõi địa phương đó phải chịu trách nhiệm; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Giám đc Sở Xây dựng phải xem xét, đ xuất xử lý trách nhiệm của cán bộ phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c Bí thư TU;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
(để b/c);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Ban Tuyên giáo TU;
- Thanh tra TP, Công an TP;
- Công an các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP N.V.Thịnh, XDGTthanh;
- Lưu: VT, XDGTthang (80).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6175/UBND-XDGT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6175/UBND-XDGT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2014
Ngày hiệu lực19/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6175/UBND-XDGT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6175/UBND-XDGT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6175/UBND-XDGT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Hùng
        Ngày ban hành19/08/2014
        Ngày hiệu lực19/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6175/UBND-XDGT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6175/UBND-XDGT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị Hà Nội

             • 19/08/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/08/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực