Công văn 618/BYT-KCB

Công văn 618/BYT-KCB năm 2018 về khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 618/BYT-KCB 2018 khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 618/BYT-KCB
V/v khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ/ Ngành;

Trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được ý kiến của một số Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phản ánh về vướng mắc liên quan đến thực hiện khám, chữa bệnh nội trú và thanh toán chi phí giường bệnh nội trú tại phòng khám đa khoa khu vực. Đ giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, đảm bảo thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định và thống nhất trên phạm vi cả nước, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Văn bản quy định hiện hành:

a) Vị trí, chức năng của phòng khám đa khoa khu vực

- Phòng khám đa khoa khu vực là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện: theo quy định tại điểm g, Khoản 4, Điều 3 của Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 giữa Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực là thực hiện các nhiệm vụ do Giám đốc Sở Y tế quy định theo thẩm quyền trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương (theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 37/2016/TT-BYT) Nhiệm vụ này phải nằm trong phạm vi chức năng của Trung tâm Y tế huyện - là cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật (được quy định tại Điều 3, Thông tư s 37/2016/TT-BYT).

b) Lưu người bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực:

- Phòng khám đa khoa phải có phòng lưu người bệnh. Phòng lưu người bệnh phải có diện tích ít nhất là 15m2, có từ 2 giường lưu trở lên, nếu có từ 03 giường lưu trở lên thì diện tích phải bảo đảm ít nhất là 5m2 trên một giường bệnh (theo quy định tại Khoản 1 và 2 của Điều 25, Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính Phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

- Trong Khoản 2, Mục II của Quy chế công tác khoa Khám bệnh trong Quy chế Bệnh viện được ban hành tại Quyết định số Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/09/1997 của Bộ Y tế có quy định: “Trường hợp người bệnh nằm lưu phải làm hồ sơ bệnh án, theo dõi ghi đầy đủ các diễn biến của người bệnh và chăm sóc như người bệnh nội trú, không để người bệnh nằm lưu quá 24 giờ; phải bố trí buồng lưu người bệnh nam, nữ, trẻ em riêng”.

2. Hướng dẫn thực hiện

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Y tế Bộ/Ngành rà soát, sắp xếp củng cố, chỉ đạo tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực như sau:

- Các phòng khám đa khoa khu vực chưa được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ điều trị nội trú: chỉ thực hiện chức năng cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú và phải chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày ban hành công văn này.

- Đối với các phòng khám đa khoa khu vực đã được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc chỉ tiêu giường nội trú: tiếp tục thực hiện điều trị nội trú đến hết ngày 31/01/2018, nhưng Sở Y tế phải rà soát và sắp xếp tổ chức, hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực theo 3 phương án:

+ Phòng khám đa khoa khu vực đã đáp ứng điều kiện của bệnh viện đa khoa theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh mà phù hợp với Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh của địa phương thì tiến hành thủ tục thẩm định và cấp giấy phép hoạt động bệnh viện theo Điều 23 của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2106 Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.

+ Phòng khám đa khoa khu vực vẫn cần phải tồn tại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng thì Sở Y tế, Y tế các Bộ/ngành phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp và thẩm định phê duyệt chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh, bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện và thời hạn chuyển đổi đến hết 30/6/2018.

+ Các phòng khám đa khoa khu vực còn lại: chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày 31/01/2018, chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (đc phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Vụ PC, BHYT, KHTC (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (để phối hợp);
- Lưu: VT, KCB (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 618/BYT-KCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu618/BYT-KCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2018
Ngày hiệu lực25/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 618/BYT-KCB 2018 khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 618/BYT-KCB 2018 khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu618/BYT-KCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành25/01/2018
        Ngày hiệu lực25/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 618/BYT-KCB 2018 khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

           Lịch sử hiệu lực Công văn 618/BYT-KCB 2018 khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

           • 25/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực