Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT

Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT năm 2019 đánh giá về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT 2019 đánh giá kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6182/BKHĐT-QLĐT
v/v trả lời kiến nghị của ông Lê Ngọc Đoàn

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Lê Ngọc Đoàn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 7275/VPCP-ĐMDN ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của ông Lê Ngọc Đoàn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Ông như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III của Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp thì nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ hoặc phần lớn N hợp đồng tương tự với mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V (N x V = X) hoặc số lượng hợp đồng ít hơn hoặc bằng N, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là V và tổng giá trị tất cả các hợp đồng ≥ X. Trường hợp trong HSMT yêu cầu nhà thầu đã thực hiện từ hai hp đồng tương tự trở lên thì nhà thầu phải đáp ứng tối thiểu một hợp đồng với quy mô, tính chất tương tự gói thầu đang xét. Quy mô của các hợp đồng tương tự tiếp theo được xác định bằng cách cộng các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn nhưng phải bảo đảm các hp đồng đó có tính chất tương tự với các hạng mục cơ bản của gói thầu đang xét.

Theo đó, việc đánh giá về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự là 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 4,7 tỷ đồng thì nhà thầu được coi là đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự nếu:

- Đã hoàn thành 01 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét, có giá trị tối thiểu 14,1 tỷ đồng;

- Đã hoàn thành nhiều hơn 01 hợp đồng có tính chất kỹ thuật tương tự với gói thầu đang xét, trong đó ít nhất 01 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 4,7 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng tương tự không thấp hơn 14,1 tỷ đồng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 7275/VPCP-ĐMDN ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (KP2, thị trấn 11, An Minh, Kiên Giang);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu VT, QLĐT (6) (LT).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Thuộc tính Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6182/BKHĐT-QLĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(16/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT

Lược đồ Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT 2019 đánh giá kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT 2019 đánh giá kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6182/BKHĐT-QLĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đăng Trương
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (16/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT 2019 đánh giá kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6182/BKHĐT-QLĐT 2019 đánh giá kinh nghiệm trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp

           • 29/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực