Công văn 619/TCHQ-TXNK

Công văn 619/TCHQ-TXNK năm 2016 trả lời công văn 52/HS-TC của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng và sửa chữa Tàu Hải Sơn do Tổng cục Hải Quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 619/TCHQ-TXNK trả lời công văn 52/HS-TC của công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn số 52/HS-TC của Công ty TNHH MTV Đóng và S/C Tàu Hải Sơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa Tàu Hải Sơn
(Số 96 Yết Kiêu, phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng)

Tổng cục Hải Quan nhận được công văn số 52/HS-TC ngày 15/01/2016 của Công ty TNHH MTV Đóng và sửa chữa Tàu Hải Sơn về việc đề nghị xét miễn thuế nhập khu hàng hóa phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc giải quyết xét miễn thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ cho nhiệm vụ an ninh, quốc phòng được quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: Các trường hợp xét miễn thuế quy định tại Điều 105; Hồ sơ xét miễn thuế quy định tại Điều 106; Thủ tục trình tự xét miễn thuế quy định tại Điều 107; Thẩm quyền xét miễn thuế quy định tại Điều 108.

Công ty có thể tìm hiểu cụ thể văn bản trên tại trang web của Bộ Tài chính địa chỉ: www.mof.gov.vn hoặc của Tổng cục Hải quan địa chỉ: www.customs.gov.vn

Đ nghị Công ty hoàn thiện đầy đủ hồ sơ xét miễn thuế gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Tng cục Hải quan thông báo để công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kế hoạch Đầu tư-B
Quốc phòng;
- Tổng công ty Sông Thu;
- Lưu: VT, TXNK (Ng) (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 619/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu619/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2016
Ngày hiệu lực22/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 619/TCHQ-TXNK trả lời công văn 52/HS-TC của công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 619/TCHQ-TXNK trả lời công văn 52/HS-TC của công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu619/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành22/01/2016
        Ngày hiệu lực22/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 619/TCHQ-TXNK trả lời công văn 52/HS-TC của công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 619/TCHQ-TXNK trả lời công văn 52/HS-TC của công ty đóng và sửa chữa tàu Hải Sơn

             • 22/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực