Công văn 6192/TCHQ-TXNK

Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6192/TCHQ-TXNK 2018 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6192/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa NK của Hãng hàng không Fedex

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2844/HQHCM-TXNK ngày 09/10/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi cho hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (Phiếu TDTL) của hãng hàng không Federal Express Corporation (Fedex). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của hãng Fedex đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tại công văn số 6019/BTC-TCHQ ngày 24/5/2018. Do đó, Cục Hải quan TP.HCM sử dụng Danh mục hàng hóa NK miễn thuế của hãng Fedex ban hành kèm theo công văn số 6019/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính nêu trên để giải quyết miễn thuế.

Danh mục hàng hóa được Chính phủ phê duyệt (ban hành kèm theo công văn số 6019/BTC-TCHQ ngày 24/5/2018, trước thời điểm hiệu lực Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ) không có mục phê duyệt, xác nhận của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ ban hành theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ đã hướng dẫn thực hiện miễn thuế điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Theo đó, Cục Hải quan TP.HCM có thể hướng dẫn Hãng Fedex thực hiện miễn thuế theo phương thức điện tử để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6192/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6192/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6192/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 6192/TCHQ-TXNK 2018 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6192/TCHQ-TXNK 2018 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6192/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6192/TCHQ-TXNK 2018 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6192/TCHQ-TXNK 2018 miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex

             • 23/10/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực