Công văn 62/BTC-TCT

Công văn 62/BTC-TCT năm 2014 thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải Khu kinh tế do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 62/BTC-TCT năm 2014 thuế thu nhập cá nhân thu gom vận chuyển xử lý chất thải


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/BTC-TCT
V/v thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải Khu kinh tế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 360/UBND-CNXD ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ưu đãi thuế thu nhập cá nhân đối với Dự án "Đầu tư thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải Khu kinh tế (KKT) Dung Quất" của Công ty CP Cơ - Điện - Môi trường Lilama. Về vấn đề này căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6807/VPCP-KTTH ngày 15/08/2013 và công văn số 10639/VPCP-KTTH ngày 17/12/2013, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 14 Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi quy định: "3. Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKT Dung Quất"

- Tại Điều 7 GCN đầu tư số 65201000060 cấp cho Công ty có nêu: "được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao"

- Tại khoản 5, Điều 16 của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định "5. Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế."

- Theo quy hoạch chung Khu kinh tế Dung Quất trong các giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2025 đã được phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại các Quyết định số 207/TTg ngày 11/4/1996; số 139/2006/QĐ-TTg ngày 16/6/2006; số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011 thì Khu xử lý chất thải độc hại là một phần không thể tách rời của KKT Dung Quất. Tuy nhiên để đảm bảo môi trường thì khu xử lý chất thải độc hại phải đặt ngoài KKT.

Căn cứ Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg ngày 11/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì chỉ cá nhân làm việc tại KKT được giảm 50% thuế TNCN. Theo đó, trường hợp Khu xử lý chất thải độc hại đặt ngoài KKT thì cá nhân làm việc tại khu xử lý chất thải độc hại ngoài KKT không được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, vì Khu xử lý chất thải độc hại là một phần không thể tách rời của KKT Dung Quất và thực tiễn từ năm 2007 người lao động tại Khu xử lý này đã được hưởng ưu đãi giảm 50% TNCN theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời với nội dung vướng mắc nêu tại công văn số 360/UBND-CNXD ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 10639/VPCP-KTTH ngày 17/12/2013.

Do đó để đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại các Khu kinh tế hiện nay, các Dự án xử lý chất thải nằm trong Khu kinh tế nhưng theo quy định của Nhà nước về môi trường theo quy hoạch khu kinh tế được phê duyệt và giấy chứng nhận đầu tư thì một phần của dự án là khu xử lý chất thải độc hại bắt buộc phải đặt ngoài Khu kinh tế thì được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ KH&ĐT, TP, NV, XD;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCT(VT, TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 62/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu62/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2014
Ngày hiệu lực03/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 62/BTC-TCT năm 2014 thuế thu nhập cá nhân thu gom vận chuyển xử lý chất thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 62/BTC-TCT năm 2014 thuế thu nhập cá nhân thu gom vận chuyển xử lý chất thải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu62/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/01/2014
        Ngày hiệu lực03/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 62/BTC-TCT năm 2014 thuế thu nhập cá nhân thu gom vận chuyển xử lý chất thải

         Lịch sử hiệu lực Công văn 62/BTC-TCT năm 2014 thuế thu nhập cá nhân thu gom vận chuyển xử lý chất thải

         • 03/01/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 03/01/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực