Công văn 62/LĐTBXH-VL

Công văn 62/LĐTBXH-VL năm 2019 thực hiện bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 62/LĐTBXH-VL 2019 thực hiện bảo hiểm thất nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/LĐTBXH-VL
V/v thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Điều 42 Luật Việc làm thì các chế độ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động và theo quy định tại Điều 38 Luật Việc làm thì việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bao gồm 4 chế độ nêu trên do trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện. Việc thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp là hoạt động sự nghiệp công, hoạt động này không đơn thuần là chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, mà phải tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề nhằm hỗ trợ người lao động nhanh chóng tìm được việc làm mới. Thực tế phải thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ trợ tại một địa điểm, không th tách riêng từng hoạt động đ hỗ trợ người lao động thất nghiệp.

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thì các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức khác được khuyến khích áp dụng Nghị định này trong giải quyết thủ tục cho tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua một số địa phương đã đưa các thủ tục thực hiện về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm vào trong Trung tâm Phục vụ hành chính công theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP nêu trên và cũng chỉ thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề dẫn đến người lao động phải đi lại nhiều lần và ở nhiều nơi trong quá trình hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mặt khác, theo kinh nghiệm các nước đã thực hiện thành công chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì việc thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp hoàn toàn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Vì vậy, để thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

1. Thực hiện thủ tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của Luật Việc làm.

2. Tạo điều kiện về cơ sở, vật chất cho Trung tâm Dịch vụ việc làm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ đầy đủ, đúng theo quy định của Luật Việc làm.

3. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm thất nghiệp; đẩy mạnh hoạt động đầy đủ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, thu thập thông tin thị trường lao động, khai thác vị trí việc làm trống để kịp thời hỗ trợ người thất nghiệp sớm có việc làm mới.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở LĐTBXH, TTDVVL tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (để t/h);
- Lưu: VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

Thuộc tính Công văn 62/LĐTBXH-VL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu62/LĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 62/LĐTBXH-VL 2019 thực hiện bảo hiểm thất nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 62/LĐTBXH-VL 2019 thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu62/LĐTBXH-VL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 62/LĐTBXH-VL 2019 thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 62/LĐTBXH-VL 2019 thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

           • 04/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực