Công văn 62/TCHQ-TXNK

Công văn 62/TCHQ-TXNK năm 2018 về tạm nhập, tái xuất tàu lai dắt do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 62/TCHQ-TXNK 2018 tạm nhập tái xuất tàu lai dắt


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1606/HQHT-NV ngày 10/11/2017 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về việc tạm nhập, tái xuất tàu lai dắt của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 9 Điều 15 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ, thì:

“Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế”.

- Theo hướng dẫn tại Công văn số 7820/VPCP-KTTH ngày 01/11/2010 của Văn phòng Chính phủ, công văn 15563/BTC-TCHQ ngày 16/11/2010 của Bộ Tài chính, thì: Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh nhập khẩu để phục vụ dự án khuyến khích đầu tư “Khu liên hp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh” trong thời gian thi công công trình. Hết thời hạn tạm nhập, số máy móc, thiết bị này phải tái xuất theo quy định. Trường hợp Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh sử dụng số máy móc, thiết bị trên không đúng mục đích hoặc không tái xuất khi hết thời hạn tạm nhập đều bị xử lý truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Theo hướng dẫn tại công văn số 2355/BTC-TCHQ ngày 22/2/2016 của Bộ Tài chính, thì: “Bộ Tài chính giao Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra xác định cụ thể số xà lan và sà lan do Công ty Samsung C&T Corporation nhập khẩu trúng thầu để cung cấp cho dự án “Khu Liên hợp thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh” của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nếu là tạm nhập, tái xuất được sử dụng cho dự án trên, không sử dụng vào mục đích khác thì được miễn thuế nhập khẩu trong thời gian thi công công trình. Những nội dung liên quan khác thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 15563/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính”.

Như vậy, công văn số 2355/BTC-TCHQ chỉ giao Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, xác định để miễn thuế đối với số xà lan và sà lan tạm nhập, tái xuất do Công ty Samsung C&T Corporation nhập khẩu trúng thầu để cung cấp cho dự án “Khu Liên hợp thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh”.

Do đó, căn cứ công văn số 7820/VPCP-KTTH ngày 1/11/2010 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 15563/BTC-TCHQ ngày 16/11/2010 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty Formosa tạm nhập tàu lai dắt không phải máy móc, thiết bị để phục vụ thi công công trình “Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh” thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cc Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ CST: Vụ PC (BTC);
- Lưu: VT, TXNK (6b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 62/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu62/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 62/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 62/TCHQ-TXNK 2018 tạm nhập tái xuất tàu lai dắt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 62/TCHQ-TXNK 2018 tạm nhập tái xuất tàu lai dắt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu62/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Hưng
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 62/TCHQ-TXNK 2018 tạm nhập tái xuất tàu lai dắt

           Lịch sử hiệu lực Công văn 62/TCHQ-TXNK 2018 tạm nhập tái xuất tàu lai dắt

           • 04/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực