Công văn 620/BNN-KHCN

Công văn 620/BNN-KHCN năm 2014 đánh giá, rà soát Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 620/BNN-KHCN năm 2014 đánh giá rà soát TCVN QCVN phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/BNN-KHCN
V/v: đánh giá, rà soát TCVN, QCVN phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản
- Tổng cục Lâm nghiệp
- Cục Trồng trọt
- Cục Bảo vệ thực vật
- Cục Chăn nuôi
- Cục Thú y
- Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII “trong năm 2014, hoàn thành việc ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý vật tư nông nghiệp”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đơn vị theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao:

1. Rà soát, đánh giá hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã công bố, ban hành và đang triển khai xây dựng (danh mục kèm theo) và trả lời bằng văn bản về sự phù hợp và đầy đủ của các TCVN, QCVN nêu trên so với yêu cầu quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

2. Căn cứ kết quả rà soát và yêu cầu quản lý, đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN, QCVN còn thiếu (nếu có) phục vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp để thực hiện trong năm 2014.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Bộ (Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường) trước ngày 05/03/2014, để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 620/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu620/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 620/BNN-KHCN năm 2014 đánh giá rà soát TCVN QCVN phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 620/BNN-KHCN năm 2014 đánh giá rà soát TCVN QCVN phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu620/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 620/BNN-KHCN năm 2014 đánh giá rà soát TCVN QCVN phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 620/BNN-KHCN năm 2014 đánh giá rà soát TCVN QCVN phục vụ quản lý vật tư nông nghiệp

              • 24/02/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/02/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực