Công văn 620/SXD-KHKTTĐ

Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/SXD-KHKTTĐ
V/v Áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1253/STC-QLGCS ngày 06/8/2010 của quý Sở về việc áp dụng hệ số nhân công theo quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

Phúc đáp nội dung Công văn, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Các đơn giá xây dựng công trình đã công bố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Phần lắp đặt theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 23/6/2008; Phần khảo sát xây dựng theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 23/6/2008; Phần xây dựng theo Quyết định số 1026/QĐ- UBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tính với mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Căn cứ mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ và căn cứ cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì hệ số điều chỉnh nhân công (Knc) khi lập dự toán xây dựng công trình theo các đơn giá nêu trên theo bảng sau:

Đơn giá, mức lương, bảng lương A.1.8

Hệ số điều chỉnh nhân công (Knc)

Đơn giá

Mức lương tối thiểu chung

(đồng/tháng)

Thành phố Quảng Ngãi (Vùng III) 810.000

đồng/tháng

Các huyện (Vùng IV)

730.000 đồng/tháng

Đơn giá phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

450.000

1,80

1,62

Sở Xây dựng có ý kiến như trên, đề nghị quý Sở nghiên cứu thực hiện theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KHKTTĐ (Khanh).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 620/SXD-KHKTTĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu620/SXD-KHKTTĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2010
Ngày hiệu lực10/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 620/SXD-KHKTTĐ

Lược đồ Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu620/SXD-KHKTTĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhan Thanh Hùng
        Ngày ban hành10/08/2010
        Ngày hiệu lực10/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP

           • 10/08/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực