Công văn 6205/TXNK-CST

Công văn 6205/TXNK-CST năm 2018 thực hiện Quyết định 1919/QĐ-TCHQ do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6205/TXNK-CST 2018 thực hiện Quyết định 1919/QĐ-TCHQ miễn thuế xuất nhập khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6205/TXNK-CST
V/v thực hiện Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
- Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 1004/HQĐL-NV ngày 21/9/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, công văn số 701/HQGLKT-NV ngày 11/7/2018 của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum về vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình không thu thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục Hải quan, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hồ sơ không thu thuế

Tại khoản 5 Điều 27 Mục B quy trình không thu thuế ban hành kèm theo Quyết định 1919/QĐ-TCHQ quy định về phân loại hồ sơ không thu thuế như sau:

“a) Hồ sơ không thu thuế thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này không phải thực hiện phân loại hồ sơ, trừ 02 (hai) trường hợp sau đây:

a.1) Người nộp thuế đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất ra nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba, tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan) trong tờ khai nhập khẩu lần đầu có phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thuế

a.2) Người nộp thuế đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập trở lại Việt Nam trong tờ khai xuất khẩu lần đầu có phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thuế”.

Tại điểm a khoản 6 Điều 27 Mục B quy trình không thu thuế ban hành kèm theo Quyết định 1919/QĐ-TCHQ quy định: “Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ doanh nghiệp ưu tiên) nếu đủ cơ sở để xác định hàng hóa tái nhập là hàng đã xuất khẩu trước đây; hàng hóa xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu trước đây, tờ khai xuất khẩu hoặc nhập khẩu lần đầu không phát sinh số tiền thuế đề nghị hoàn thì ban hành quyết định không thu thuế ngay trong thông quan. Việc ban hành quyết định không thu thuế thực hiện tương tự ban hành quyết định hoàn thuế quy định tại Điều 22 Quy trình này

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế đề nghị không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu nhưng tái xuất ra nước ngoài thì tờ khai lần đầu là tờ khai nhập khẩu (VD: Tờ khai mã loại hình A11). Trường hợp người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam tờ khai lần đầu là tờ khai xuất khẩu (VD: Tờ khai mã loại hình B11).

Tại tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu lần đầu không phát sinh số tiền thuế đề nghị cơ quan hải quan hoàn thuế thì không phải thực hiện phân loại hồ sơ. Cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ; kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ doanh nghiệp ưu tiên) nếu đủ cơ sở để xác định hàng hóa tái nhập là hàng đã xuất khẩu trước đây; hàng hóa xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu trước đây, tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu lần đầu không phát sinh số tiền thuế đề nghị cơ quan hải quan hoàn thì ban hành quyết định không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ngay trong thông quan theo mẫu số 10/QĐKTT/TXNK quy định tại Phụ lục III Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về việc cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế giá trị gia tăng

Tại khoản 4 Điều 10 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định: “Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo”.

Tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) quy định: “Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn”. Căn cứ quy định này, từ ngày 01/7/2016, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/02/2018) quy định: “Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan”. Căn cứ quy định này, từ ngày 01/02/2018, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Căn cứ các quy định trên, việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật theo từng giai đoạn, thẩm quyền hoàn thuế, khấu trừ thuế thuộc cơ quan thuế. Tại quy trình hoàn thuế, không thu thuế ban hành kèm theo quyết định số 1919/QĐ-TCHQ không quy định cơ quan hải quan ban hành quyết định không thu thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPTC (để biết);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, CST - Ly (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6205/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6205/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2018
Ngày hiệu lực12/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6205/TXNK-CST

Lược đồ Công văn 6205/TXNK-CST 2018 thực hiện Quyết định 1919/QĐ-TCHQ miễn thuế xuất nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6205/TXNK-CST 2018 thực hiện Quyết định 1919/QĐ-TCHQ miễn thuế xuất nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6205/TXNK-CST
        Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Hải Trang
        Ngày ban hành12/10/2018
        Ngày hiệu lực12/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6205/TXNK-CST 2018 thực hiện Quyết định 1919/QĐ-TCHQ miễn thuế xuất nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6205/TXNK-CST 2018 thực hiện Quyết định 1919/QĐ-TCHQ miễn thuế xuất nhập khẩu

           • 12/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực