Công văn 6205/VPCP-KSTT

Công văn 6205/VPCP-KSTT năm 2018 về thực hiện Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6205/VPCP-KSTT năm 2018 về đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6205/VPCP-KSTT
V/v thực hiện Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an;
- Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 08/BC-BTTTT ngày 13 tháng 02 năm 2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết tình hình triển khai đến hết năm 2017 của Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 99), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phi hp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mục tiêu của Đề án 99 về số lượt cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

2. B Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ sở đào tạo về an toàn thông tin ưu tiên đưa chuyên ngành đào tạo an toàn thông tin vào các đề án đào tạo tại nước ngoài.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đại học Quốc gia Hà Nội rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương hướng tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin chưa được cấp hoặc được cấp chưa đầy đủ kinh phí triển khai “Dự án Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về an toàn thông tin”.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bố trí dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 99, bao gồm các nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin được triển khai theo hình thức lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án đào tạo khác.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai lồng ghép các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu về an toàn, an ninh thông tin; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh về an toàn, an ninh thông tin trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Bổ sung nhóm đối tượng “Cán bộ làm về an toàn, an ninh thông tin chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phát triển chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp” và “Giảng viên giảng dạy về an toàn, an ninh thông tin tại các cơ sở đào tạo trọng điểm” tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hàng năm.

- Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) nghiên cu, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa từ các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin để triển khai các nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam,

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ, cơ quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN
, PCN Nguyễn Văn Tùng, Tr lý TTg, các Vụ, đơn vị: KTTH, KGVX, TTĐT, TTTH;
- Lưu: VT, KSTT (3),
ML

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6205/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6205/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2018
Ngày hiệu lực02/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6205/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 6205/VPCP-KSTT năm 2018 về đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6205/VPCP-KSTT năm 2018 về đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6205/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành02/07/2018
        Ngày hiệu lực02/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6205/VPCP-KSTT năm 2018 về đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6205/VPCP-KSTT năm 2018 về đào tạo phát triển nguồn nhân lực an toàn an ninh thông tin

              • 02/07/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/07/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực