Công văn 6206/BNN-KHCN

Công văn 6206/BNN-KHCN thẩm định nội dung, kinh phí đề tài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6206/BNN-KHCN thẩm định nội dung, kinh phí đề tài


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6206/BNN-KHCN
V/v thẩm định nội dung, kinh phí đề tài

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Thực hiện Quyết định số 2388/QĐ-BNN-KHCN ngày 6/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập các Hội đồng Khoa học công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài nghiên cứu giai đoạn 2011 - 2015 lĩnh vực Thủy sản, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thông báo:

1. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III đã trúng tuyển chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ giai đoạn 2011 - 2015 lĩnh vực Thủy sản (phụ lục kèm theo).

2. Bộ đã bố trí lịch thẩm định nội dung ngày 12/10/2010 và tài chính ngày 16/10/2010 để chủ nhiệm chỉnh sửa theo góp ý của hội đồng nhưng do chủ nhiệm dự án không bố trí được thời gian nên buổi thẩm định tài chính đã bị hoãn. Đề nghị Viện cử chủ nhiệm dự án trên có mặt tại Vụ Khoa học Công nghệ vào 14h00 ngày 16/11/2010 để thẩm định tài chính.

Trân trọng cám ơn.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để báo cáo);
- Vụ TC (p/h);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 LĨNH VỰC THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo công văn số 6206/BNN-KHCN ngày 11 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên đề tài

Tổ chức/cá nhân chủ trì

Mục tiêu

Dự kiến kết quả đạt được

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi tôm hùm bông trong hệ thống bể đạt năng suất ≥ 5 kg/m2 đạt hiệu quả kinh tế

- Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

- Ths Nguyễn Cơ Thạch

Xây dựng được quy trình công nghệ nuôi thương phẩm trong hệ thống bể đạt năng suất ≥ 5 kg/m2 góp phần phát triển nuôi tôm hùm bông trong bể đạt hiệu quả và bền vững

- Quy trình công nghệ nuôi trong hệ thống bể năng suất ≥ 5 kg/m2.

- Bản thiết kế và quy trình vận hành hệ thống quy mô 200 m2.

- 1000 kg tôm hùm thương thẩm

36 tháng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6206/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6206/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2010
Ngày hiệu lực11/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6206/BNN-KHCN thẩm định nội dung, kinh phí đề tài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6206/BNN-KHCN thẩm định nội dung, kinh phí đề tài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6206/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Giang Thu
        Ngày ban hành11/11/2010
        Ngày hiệu lực11/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6206/BNN-KHCN thẩm định nội dung, kinh phí đề tài

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6206/BNN-KHCN thẩm định nội dung, kinh phí đề tài

              • 11/11/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/11/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực