Công văn 6215/BYT-QLD

Công văn 6215/BYT-QLD về tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát giá thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh công lập do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6215/BYT-QLD về tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát giá thuốc tr


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6215/BYT-QLD
V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát giá thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý giá thuốc trong bệnh viện bao gồm nhà thuốc bệnh viện, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc, trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Khi đấu thầu mua thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh:

Các đơn vị cần yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các thông tin về giá bán buôn kê khai, kê khai lại với cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc đang có hiệu lực, giá nhập khẩu (giá CIF) thực tế của thuốc để đánh giá lựa chọn thuốc trúng thầu (khoản 1 Mục I văn bản số 2904/BYT-QLD ngày 7/5/2011 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc và giá thuốc trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập).

2. Đối với nhà thuốc bệnh viện:

- Các mặt hàng thuốc có trong danh mục đấu thầu của chính bệnh viện: Giá thuốc mua vào không được cao hơn giá thuốc trúng thầu cùng thời điểm.

- Đối với các mặt hàng thuốc không có trong danh mục đấu thầu của bệnh viện: Giám đốc bệnh viện quyết định và chịu trách nhiệm đối với danh mục thuốc và giá thuốc mua vào, đồng thời phải yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp giá bán buôn đã kê khai hoặc kê khai lại với cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc (Cục Quản lý dược hoặc Sở Y tế) để kiểm tra, không được mua các thuốc có giá bán buôn cao hơn giá đã kê khai, kê khai lại hoặc chưa tiến hành việc kê khai giá thuốc theo quy định.

(Quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 quy định về tổ chức hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện)

3. Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, chỉ đạo hệ thống thanh tra được tăng cường tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định nêu trên và xử lý nghiêm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định và gửi báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về Bộ Y tế (Thanh tra Bộ Y tế, Cục Quản lý dược) để phối hợp xử lý và công bố công khai để nhân dân, xã hội biết. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra đặc biệt lưu ý các trường hợp:

a) Thuốc trúng thầu, thuốc do các nhà thuốc bệnh viện mua vào có giá chênh lệch nhiều, bất hợp lý so với giá CIF thực tế và không được doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc kê khai giá theo quy định.

b) Các trường hợp doanh nghiệp kinh doanh thuốc cung cấp cho các cơ sở khám chữa bệnh thông tin về giá thuốc kê khai, kê khai lại không đúng với giá thuốc đã kê khai, kê khai lại đang có hiệu lực với cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc.

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: Vụ KGVX, KTTH (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng BYT;
- Ban chỉ đạo TW127 (để p/h);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương (Tổ ĐHTTTN);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng BYT;
- CQĐD của BYT tại TP. HCM;
- Y tế ngành (Cục Y tế - Bộ GTVT; Cục Y tế - Bộ CA; Cục Quân y - Bộ QP);
- Lưu: VT, QLD (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Minh Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6215/BYT-QLD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6215/BYT-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2011
Ngày hiệu lực05/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6215/BYT-QLD về tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát giá thuốc tr


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6215/BYT-QLD về tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát giá thuốc tr
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6215/BYT-QLD
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýCao Minh Quang
        Ngày ban hành05/10/2011
        Ngày hiệu lực05/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6215/BYT-QLD về tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát giá thuốc tr

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6215/BYT-QLD về tăng cường thanh tra, kiểm tra và giám sát giá thuốc tr

           • 05/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực