Công văn 6223/UBND-KTTC

Công văn 6223/UBND-KTTC về đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6223/UBND-KTTC đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6223/UBND-KTTC
V/v Đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản trong GPMB.

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: UBND huyện Tĩnh Gia.

Xét Tờ trình tờ trình số 894/TTr-UBND ngày 27/10/2009 của UBND huyện Tĩnh Gia về việc đề nghị UBND tỉnh giải quyết các kiến nghị của nhân dân xã Hải Yến về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Công văn số 2717/SXD-KTXD ngày 15/11/2009 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong GPMB.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Do các yếu tố chi phí (vật liệu xây dựng, chi phí nhân công, chi phí máy thi công..) cấu thành đơn giá bồi thường một đơn vị tài sản, vật kiến trúc tại tháng 4/2008 so với thời điểm hiện tại không có sự biến động lớn; thậm chí giá một số vật liệu chính tại tháng 10/2009 như sắt thép, gậch xây giảm 40% so với thời điểm tháng 4/2008; do vậy, việc điều chỉnh Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh là chưa cần thiết.

Để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia chỉ đạo Hội đồng GPMB thực hiện bồi thường theo đơn giá quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 22/4/2008 của UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để UBND huyện Tĩnh Gia thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Lưu: VT, KTTC (2).
GPMB 9211

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Cù Đình Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6223/UBND-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6223/UBND-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2009
Ngày hiệu lực27/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6223/UBND-KTTC

Lược đồ Công văn 6223/UBND-KTTC đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6223/UBND-KTTC đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6223/UBND-KTTC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýCù Đình Hiền
        Ngày ban hành27/11/2009
        Ngày hiệu lực27/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 6223/UBND-KTTC đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 6223/UBND-KTTC đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản trong giải phóng

             • 27/11/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/11/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực