Công văn 623/NHCS-TDNN

Công văn 623/NHCS-TDNN năm 2014 cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo theo Quyết định 2621/QĐ-TTg do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Công văn 623/NHCS-TDNN 2014 cho vay vốn hộ nghèo theo 2621/QĐ-TTg Ngân hàng Chính sách xã hội đã được thay thế bởi Công văn 3350/NHCS-TDNN thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất hộ nghèo tại các huyện nghèo 2014 và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2014.

Nội dung toàn văn Công văn 623/NHCS-TDNN 2014 cho vay vốn hộ nghèo theo 2621/QĐ-TTg Ngân hàng Chính sách xã hội


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/NHCS-TDNN
V/v cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Kon Tum

Ngày 12/3/2014, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhận được công văn số 533/NHNN-TD ngày 23/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc mức hỗ trợ vay vốn theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Tổng Giám đốc NHCSXH hướng dẫn chi nhánh NHCSXH các tỉnh thực hiện như sau:

1. Triển khai thực hiện cho vay vốn đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo nội dung quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, cụ thể:

a) Hộ nghèo trên các địa bàn huyện nghèo được vay vốn ưu đãi lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo (hiện nay, lãi suất cho vay hộ nghèo là 0,65%/tháng) với mức cho vay tối đa là 10 triệu đồng/hộ khi vay vốn NHCSXH để mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 03 năm; việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định này được thực hiện đối với các khoản vay phát sinh kể từ ngày 01/01/2014.

- Trường hợp người vay đã vay vốn chương trình hộ nghèo (kể cả trường hợp người vay đã vay đến mức tối đa 30 triệu đồng) nếu có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích mua giống gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc phát triển ngành nghề thì tiếp tục được vay thêm tối đa 10 triệu đồng, với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo trong thời gian tối đa là 3 năm.

- Trường hợp hộ nghèo có nhu cầu vay vốn trên 10 triệu đồng và thời gian vay vốn trên 03 năm thì số tiền vay trên 10 triệu đồng và thời hạn vay vốn trên 3 năm được áp dụng lãi suất cho vay hộ nghèo và các quy định về cho vay hộ nghèo hiện hành.

b) Về quy trình, thủ tục cho vay: Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.

c) Chế độ báo cáo thống kê và chi trả phí dịch vụ ủy thác, hoa hồng

Chi nhánh báo cáo kết quả cho vay và thực hiện chi trả phí dịch vụ ủy thác, hoa hồng đối với việc cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ đối với hộ nghèo tại các huyện nghèo theo hướng dẫn của Tổng Giám đốc NHCSXH tại công văn số 1520/NHCS-TDNN ngày 15/6/2009.

2. Giám đốc NHCSXH cấp tỉnh, huyện báo cáo UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng cấp để chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, chính quyền địa phương phối hợp với NHCSXH tiếp tục triển khai thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo theo Quyết định số 2621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các quy định nêu tại văn bản số 1520/NHCS-TDNN ngày 15/6/2009 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại huyện nghèo trái với văn bản này đều hết hiệu lực thi hành.

Nhận được văn bản này, yêu cầu chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo Hội sở chính NHCSXH (qua Ban tín dụng người nghèo) để xem xét, giải quyết.

(Gửi kèm Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ngân hàng Nhà nước (để b/c);
- HLH Phụ nữ VN (để p/hợp thực hiện);
- Hội Nông dân VN (để p/hợp thực hiện);
- Hội CCB VN (để p/hợp thực hiện);
- TW ĐTN CS HCM (để p/hợp thực hiện);
- Tổng giám đốc; Trưởng BKS NHCSXH;
- Các PTGĐ, Kế toán trưởng;
- Các Ban CMNV tại HSC;
- SGD, TTĐT, TT CNTT;
- Website NHCSXH;
- Lưu: VT, TDNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 623/NHCS-TDNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu623/NHCS-TDNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 623/NHCS-TDNN 2014 cho vay vốn hộ nghèo theo 2621/QĐ-TTg Ngân hàng Chính sách xã hội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Công văn 623/NHCS-TDNN 2014 cho vay vốn hộ nghèo theo 2621/QĐ-TTg Ngân hàng Chính sách xã hội
      Loại văn bảnCông văn
      Số hiệu623/NHCS-TDNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
      Người kýNguyễn Văn Lý
      Ngày ban hành14/03/2014
      Ngày hiệu lực14/03/2014
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/10/2014
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 623/NHCS-TDNN 2014 cho vay vốn hộ nghèo theo 2621/QĐ-TTg Ngân hàng Chính sách xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 623/NHCS-TDNN 2014 cho vay vốn hộ nghèo theo 2621/QĐ-TTg Ngân hàng Chính sách xã hội