Công văn 623/SXD-KTTH

Công văn 623/SXD-KTTH hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 623/SXD-KTTH điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Bắc Kạn


UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/SXD-KTTH
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán XDCT theo mức lương tối thiểu mới.

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình.

 

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính ph quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, t hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011.

Căn cứ các bộ Đơn giá xây dựng công trình do UBND tỉnh công bố.

Thực hiện Văn bản số: 2963/UBND-TH1 ngày 07/11/2011 của UBND tỉnh Bc Kạn V/v giao hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn hưng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới (1.400.000đ/tháng) áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đối với những dự toán xây dựng công trình sử dụng các tập đơn giá xây dựng cơ bản do UBND tỉnh Bắc Kạn công bố như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

1.1. Từ ngày 01/10/2011, dự toán xây dựng công trình lập theo Đơn giá xây dựng ban hành theo Quyết định s: 1719/2006/QĐ-UBND, 1720/2006/QĐ-UBND 1721/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn (phần xây dựng, lp đặt, khảo sát), hệ số điều chỉnh như sau:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: Knc = 4,0.

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: Kmtc = 1,46.

1.2. Từ ngày 01/10/2011, dự toán xây dựng công trình lập theo Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bn ban hành theo Quyết định số: 2362/2002/QĐ-UB ngày 28/11/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn, hệ số điều chỉnh như sau:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: Knc = 9,178.

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: Kmtc = 2,117.

1.3. Từ ngày 01/10/2011, dự toán chi phí Dịch vụ công ích đô thị lập theo Đơn giá ban hành theo Quyết định số: 2850/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn, hệ số điều chỉnh như sau:

- Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công: Knc = 1,918.

- Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công: Kmtc = 1,239.

1.4. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công chưa tính điều chỉnh giá nhiên liệu, năng lượng. Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với từng công trình, từng thời điểm theo phương pháp bù trừ trực tiếp.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định ti Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định s 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư quyết định nhưng không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

3. Đi với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, thì Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh d toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo hướng dẫn này đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011.

4. Trường hợp dự toán công trình sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Sở Kế hoạch và đầu tư (đối với các dự án mà cấp quyết định đầu tư là UBND tỉnh) hoặc Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện (đối với các dự án mà cấp quyết định đầu tư là UBND huyện) kiểm tra và báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

5. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Việc điều chỉnh giá hợp đồng; thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng và các điều khoản đã thỏa thuận ký kết giữa các bên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh bng văn bản về Sở Xây dựng để nghiên cứu, xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kg (t/h);
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT.Tnh ủy (b/c);
- TT.HĐND tnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ, các PGĐ;
- Các phòng, ban, TT thuộc Sở;
- Lưu KTTH, TTr, VT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Phiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 623/SXD-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu623/SXD-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2011
Ngày hiệu lực28/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 623/SXD-KTTH điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 623/SXD-KTTH điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Bắc Kạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu623/SXD-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNguyễn Ngọc Phiên
        Ngày ban hành28/11/2011
        Ngày hiệu lực28/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 623/SXD-KTTH điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Bắc Kạn

         Lịch sử hiệu lực Công văn 623/SXD-KTTH điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Bắc Kạn

         • 28/11/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 28/11/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực