Công văn 623/XNK-THCS

Công văn 623/XNK-THCS năm 2019 về nhập khẩu phương tiện vận tải do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 623/XNK-THCS 2019 về nhập khẩu phương tiện vận tải


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 623/XNK-THCS
V/v nhập khẩu phương tiện vận tải

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ hàng hải Tấn Đạt
(Địa chỉ: 342/1 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh)

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận được công văn số 5553/VPCP-DMDN ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ hàng hải Tấn Đạt liên quan đến việc nhập khẩu phương tiện vận tải. Về vấn đề này, Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, hàng hóa thuộc điểm 8, mục II, phụ lục I Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

2. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm quản lý đối với phương tiện giao thông vận tải, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công vận tải chuyên dùng, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển, công trình hạ tầng giao thông.

Như vậy, việc xác định các loại phương tiện vận tải, phương tiện chuyên dùng và tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng của các loại phương tiện này thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải.

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Giao thông vận tải để được trả lời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- VCCI;
- Thứ trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c);
- Cục trưởng Phan Văn Chinh (để b/c);
- Lưu: VT, THCS, Tuantqu.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Trang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 623/XNK-THCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu623/XNK-THCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2019
Ngày hiệu lực05/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 623/XNK-THCS

Lược đồ Công văn 623/XNK-THCS 2019 về nhập khẩu phương tiện vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 623/XNK-THCS 2019 về nhập khẩu phương tiện vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu623/XNK-THCS
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýNguyễn Cẩm Trang
        Ngày ban hành05/07/2019
        Ngày hiệu lực05/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 623/XNK-THCS 2019 về nhập khẩu phương tiện vận tải

           Lịch sử hiệu lực Công văn 623/XNK-THCS 2019 về nhập khẩu phương tiện vận tải

           • 05/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực