Công văn 6234/BNN-TT

Nội dung toàn văn Công văn 6234/BNN-TT 2022 cấp quản lý mã số vùng trồng


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6234/BNN-TT
V/v cấp, quản lý mã số vùng trồng

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Điều 64 Luật Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành hướng dẫn tạm thời về cấp mã số vùng trồng trên phạm vi cả nước (Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022). Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xây dựng phần mềm để triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trực tuyến thống nhất trên phạm vi cả nước. Để triển khai việc cấp mã số và quản lý mã số vùng trồng hiệu quả. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là UBND tỉnh) chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trên phần mềm cấp, quản lý mã số vùng trồng trực tuyến tại địa chỉ https://csdltrongtrot.mard.gov.vn theo tài liệu hướng dẫn tạm thời của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành kèm theo Quyết định số 3156/QĐ-BNN-TT ngày 19/8/2022.

2. Tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp, quản lý mã số vùng trồng; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm được cấp mã số vùng trồng.

3. Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí để thực hiện cấp và quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn; thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong cấp, quản lý mã số vùng trồng trên địa bàn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Sở NNPTNT các tỉnh/Tp. (để biết);
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

Thông tin liên hệ cấp tài khoản trên phần mềm cấp, quản lý mã số vùng trồng trực tuyến:

1. Ông Lê Ngọc Nam, Cục Trồng trọt, điện thoại: 0989666720, Email: [email protected]

2. Ông Bùi Duy Ninh, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, điện thoại: 0912091011, Email: [email protected]

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6234/BNN-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6234/BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2022
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6234/BNN-TT

Lược đồ Công văn 6234/BNN-TT 2022 cấp quản lý mã số vùng trồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6234/BNN-TT 2022 cấp quản lý mã số vùng trồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6234/BNN-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýLê Quốc Doanh
        Ngày ban hành20/09/2022
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6234/BNN-TT 2022 cấp quản lý mã số vùng trồng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6234/BNN-TT 2022 cấp quản lý mã số vùng trồng

              • 20/09/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực