Công văn 62347/CT-TTHT

Công văn 62347/CT-TTHT năm 2018 về trích trước chi phí lãi vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 62347/CT-TTHT 2018 trích trước chi phí lãi vay Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62347/CT-TTHT
V/v trích trước chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình
Đ/c: Ngõ 320 Khương Đình, Cụm 3, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- MST: 0100892628)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 22/07/2018 đề ngày 22/7/2018 của Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTCã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định về điều kiện xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:

“Điều 6. Các khon chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chỉ trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2.20. Các khoản chi phí trích trước theo kỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản trích trước bao gồm: trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ, các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (k cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tin trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tin) và các khoản trích trước khác…

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty đã góp đủ vn điều lệ, thực hiện trích trước phn chi phí lãi vay phải trả của năm 2017 (từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017) thì khoản chi phí này được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nếu khoản chi nêu trên thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm
tra thuế s 4;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 62347/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu62347/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 62347/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 62347/CT-TTHT 2018 trích trước chi phí lãi vay Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 62347/CT-TTHT 2018 trích trước chi phí lãi vay Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu62347/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành10/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 62347/CT-TTHT 2018 trích trước chi phí lãi vay Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 62347/CT-TTHT 2018 trích trước chi phí lãi vay Hà Nội

              • 10/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực