Công văn 6235/UBANHK-BGTVT

Công văn 6235/UBANHK-BGTVT năm 2021 về tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không do Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6235/UBANHK-BGTVT 2021 tăng cường phối hợp trong bảo đảm an toàn hàng không


ỦY BAN AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC GIA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6235/UBANHK-BGTVT
V/v: Tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn hàng không.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và huyện đảo nơi có cảng hàng không, sân bay.

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không dân dụng tiếp tục xảy ra do người dân thả diều, chiếu tia laser, ánh sáng cường độ cao trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) - Cơ quan thường trực Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia (Ủy ban ANHK) có ý kiến như sau:

1. Các vụ việc tiềm ẩn nguy mất an toàn hoạt động hàng không do người dân thả diều, chiếu tia laser, ánh sáng cường độ cao trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP và Cảng vụ hàng không, từ đầu năm 2020 đến nay xảy ra nhiều vụ việc uy hiếp an toàn hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay, nguyên nhân do người dân chiếu tia laser và ánh sáng cường độ cao, thả điều, đốt rơm rạ gây khói trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay.

Các vụ việc nêu trên tập trung tại Cảng HKQT Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và một số cảng hàng không, sân bay khác trên phạm vi toàn quốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay, gây ra các rủi ro cho hoạt động hàng không dân dụng (Chi tiết các vụ việc uy hiếp an toàn bay nêu tại phụ lục kèm theo).

2. Các giải pháp đã triển khai thực hiện

Sau khi phát hiện các vụ việc gây uy hiếp an toàn cho hoạt động bay tại các cảng hàng không do người dân thả điều, đốt rơm rạ, chiếu tia laser và ánh sáng cường độ cao trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay, Ủy ban ANHK, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục HKVN chỉ đạo các Cảng vụ hàng không, các cảng hàng không, sân bay chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với chính quyền địa phương:

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến từng hộ gia đình, người dân thuộc địa bàn lân cận cảng hàng không, sân bay về mức độ ảnh hưởng của việc thả diều, đốt rơm rạ, chiếu tia laser và ánh sáng cường độ cao trong khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay.

Tuy nhiên đến nay, tình trạng các vụ việc vi phạm không hề suy giảm mà còn có chiều hướng gia tăng.

3. Một số nhiệm vụ trong thời gian ti

Căn cứ Khoản 3 Điều 48 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam: “Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cảng vụ hàng không và các cơ quan khác có thẩm quyền duy trì trật tự công cộng, bảo đảm thực hiện các quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không; áp dụng các biện pháp để tháo dỡ, phá bỏ, di chuyển, thay đổi kết cấu công trình, trang bị, thiết bị hoặc các chướng ngại vật khác ở khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay gây mất an toàn cho hoạt động bay”;

Căn cứ Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

Căn cứ Chỉ thị 02/CT-UBANHK ngày 04 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban ANHK về việc phòng chống sử dụng thiết bị chiếu tia laser và ánh sáng cường độ cao uy hiếp an toàn hoạt động bay hàng không dân dụng;

Trên cơ sở Công văn số 28/UBANHK-VPTT ngày 02 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban ANHK về việc hướng dẫn xác định khu vực hạn chế hoặc cấm sử dụng thiết bị chiếu tia laser và ánh sáng cường độ cao gây uy hiếp an toàn bay tại cảng hàng không, sân bay.

Để khắc phục tình trạng trên, bảo đảm an toàn tuyệt đi cho hoạt động hàng không dân dụng, Ủy ban ANHK đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và huyện đảo nơi có cảng hàng không, sân bay chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các địa phương lân cận liên quan trục cất/hạ cánh của tàu bay phối hợp thực hiện một số công việc sau:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, an toàn hàng không.

b) Tăng cường triển khai thực hiện quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban ANHK về kiểm soát chướng ngại vật, quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, đèn pha công suất lớn, phương tiện, đèn chiếu laser tại khu vực lân cận cảng hàng không, sân bay.

c) Tổ chức rà soát, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, uy hiếp an toàn bay và có biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động bay theo đúng quy định pháp luật.

Ủy ban ANHK thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ANHK dân dụng quốc gia (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Văn Thế, Phó Chủ tịch Thường trự
c Ủy ban ANHK dân dụng quốc gia (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Các C
ng vụ HK: miền Bắc, miền Trung, miền Nam;
- Tổng công ty Cảng HKVN - CTCP;
- Lưu
: VT, VTải (Tu3).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Anh Tuấn
THỨ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

BẢNG THỐNG KÊ VỤ VIỆC UY HIẾP AN TOÀN BAY

(Kèm theo văn bản số 6235/UBANHK-BGTVT ngày 30/06/2021)

TT

Sự vụ

Vị trí

Thời gian

Hậu quả

Văn bản báo cáo

I. Vụ việc thả điều

 

 

 

 

1

Phá hiệu diu tại khu vực bay vị trí ở khu vực đường lăn S2

Cảng HKQT Nội Bài.

9/5/2021

Uy hiếp an toàn bay

572/CVMB-GSAT ngày 21/5/2021 của Cảng vụ hàng không miền Bắc

2

Phát hiện diều mắc vào nóc tòa nhà Công an ca khẩu Cảng HKQT Ni Bài

Cảng HKQT Nội Bài.

9/5/2021

Uy hiếp an toàn bay

572/CVMB-GSAT ngày 21/5/2021 của Cảng vụ hàng không miền Bắc

3

Phát hiện điều tại khu vực ngoài sân bay

Xã Mai Đình - Cng HKQT Nội Bài.

20/5/2021

Uy hiếp an toàn bay

572/CVMB-GSAT ngày 21/5/2021 của Cảng vụ hàng không miền Bắc

4

Phát hiện diều tại khu vực ngoài sân bay

Khu vực đối diện nhà ga T2 thôn Tân Phú, Xã Phú Cường.

Các bui chiều

Uy hiếp an toàn bay

572/CVMB-GSAT ngày 21/5/2021 của Cảng vụ hàng không miền Bắc

5

Phát hiện diều 04 chiếc diều tại khu vực phía ngoài hàng rào đầu 29 CHKQT Nội Bài

Khu vực xã Mai Đình

22/5/2021

Uy hiếp an toàn bay

590/BC-CVMB ngày 24/5/2021 của Cng vụ hàng không miền Bắc

6

Phát hiện 08 chiếc diều

Khu vực Điền Xá, xã Quang Tiến.

23/5/2021

Uy hiếp an toàn bay

590/BC-CVMB ngày 24/5/2021 của Cng vụ hàng không miền Bắc

7

Phát hiện 04 trường hợp thả diều

CHK Pleiku.

21, 23, 24, 29/5/2021

Uy hiếp an toàn bay

1902/BC-TCTCHKVN ngày 14/6/2021

8

Phát hiện 05 chiếc diều

Xã Thái Phù, Mai Đình, Thanh Xuân - CHKQT Nội Bài.

 

Uy hiếp an toàn bay

1902/BC-TCTCHKVN ngày 14/6/2021

II. V việc chiếu tia laser

1

Nguồn sáng laser chiếu vào buồng lái tàu bay trong quá trình cất cánh tại đường CHC 25L, Cng HKQT Tân Sơn Nhất

Cách sân bay 6,4 km, khu vực Hiệp Bình Phước, Tp. ThĐức.

09/3/2021

Uy hiếp an toàn bay

565/CHKQTTSN ngày 10/3/2021

2

Nguồn sáng laser chiếu vào buồng lái tàu bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh tại đường CHC 25R, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Cách sân bay 6,4 km, khu vực Hiệp Bình Phước, Tp. ThĐức

09/3/2021

Uy hiếp an toàn bay

565/CHKQTTSN ngày 10/3/2021

3

Nguồn sáng laser cường độ cao chiếu vào buồng lái

độ cao 7000ft, cách sân bay Nội Bài 40 km.

04/5/2021

Uy hiếp an toàn bay

486/BC-CVMB ngày 04/5/2021 của Cng vụ hàng không miền Bắc

4

Nguồn sáng laser màu xanh lá cây chiếu vào buồng lái

Sơn Tây, Ba Vì.

04/5/2021

Uy hiếp an toàn bay

440/PA-ATĐBCL ngày 04/5/2021 của Hãng hàng không Pacific Airlines

5

Nguồn sáng laser, ánh sáng cường độ cao chiếu vào buồng lái gây uy hiếp an toàn hoạt động bay (Chuyến bay BL6017 của Hãng HK Pacific Airlines)

CHKQT TSN.

03/6/2021

Uy hiếp an toàn bay

1902/BC-TCTCHKVN ngày 14/6/2021

6

Nguồn sáng laser, ánh sáng cường độ cao chiếu vào buồng lái gây uy hiếp an toàn hoạt động bay (Chuyến bay VJ6132 của Hãng HK Vietjet Air)

CHKQT TSN.

05/6/2021

Uy hiếp an toàn bay

1902/BC-TCTCHKVN ngày 14/6/2021

7

Nguồn sáng laser màu xanh lá cây chiếu vào buồng lái bên phải

Trong quá trình tiếp cận hạ cánh tại đường cất hạ cánh 11L/29R, cự ly cách đầu 11L khoảng 10km, vị trí ngang khu du lịch sinh thái Đng Mô, thị xã Sơn Tây, Ba Vì, Hà Nội.

05/6/2021

Uy hiếp an toàn bay

657/BC-CVMB ngày 07/6/2021 của Cng vụ hàng không miền Bắc

8

Nguồn sáng laser, ánh sáng cường độ cao chiếu vào buồng lái gây uy hiếp an toàn hoạt động bay

Độ cao 9000ft, cách sân bay khoảng 20 km, bị chiếu tia laser vào buồng lái.

15/6/2021

Uy hiếp an toàn bay

724/BC-CVMB ngày 16/6/2021

III. Vụ việc khác

1

Flycam bay trước mũi tàu bay độ cao 487m.

Trong quá trình tiếp cận hạ cánh đường CHC 25R, CHKQT Tân Sơn Nhất cự ly cách đường CHC 25L/07R khong 8,04km.

07/2/2021

Uy hiếp an toàn bay

382/CHKQTTSN ngày 08/2/2021 của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

2

Người dân đốt rơm rạ phát sinh nhiều khói làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của phi công khi tiếp cận hạ cánh

Cng HKQT Nội Bài.

06/6/2021

Uy hiếp an toàn bay

675/CVMB-QLC ngày 09/6/2021 của Cảng vụ hàng không miền Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6235/UBANHK-BGTVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6235/UBANHK-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2021
Ngày hiệu lực30/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6235/UBANHK-BGTVT 2021 tăng cường phối hợp trong bảo đảm an toàn hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6235/UBANHK-BGTVT 2021 tăng cường phối hợp trong bảo đảm an toàn hàng không
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6235/UBANHK-BGTVT
        Cơ quan ban hànhỦy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia
        Người kýLê Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/06/2021
        Ngày hiệu lực30/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6235/UBANHK-BGTVT 2021 tăng cường phối hợp trong bảo đảm an toàn hàng không

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6235/UBANHK-BGTVT 2021 tăng cường phối hợp trong bảo đảm an toàn hàng không

            • 30/06/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực