Công văn 62360/CT-TTHT

Công văn 62360/CT-TTHT năm 2018 về chi phí tài chính được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 62360/CT-TTHT 2018 chi phí tài chính được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62360/CT-TTHT
V/v chi phí tài chính được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương
(Địa chỉ: Tầng 9, Số 25 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)
MST: 0101146534

Trả lời công văn số 139/CV-PAC đề ngày 20/03/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương (sau đây gọi tắt là Pacific) hỏi về chính sách thuế TNDN đối với chi phí tài chính liên quan đến hoạt động đầu tư vốn, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng...

...2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:”

- Căn cứ Điều 15 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, quy định về thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

“2. Căn cứ tính thuế:

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Giá bán chứng khoán được xác định như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

- Giá mua của chứng khoán được xác định như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giao dịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán là giá thực mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền.

+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên: giá mua chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng; có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.”

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3162/TCT-CS ngày 15/8/2018 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ quy định trên và nội dung trình bày của đơn vị, trường hợp năm 2014, Pacific (sở hữu một số lượng cổ phần của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank)) có thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với ông Phan Tiến Dũng, ông Dũng đã thanh toán một phần giá trị hợp đồng, tuy nhiên, năm 2015, Ngân hàng Nhà nước công bố phương án xử lý mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Oceanbank với giá 0 đồng/1 cổ phiếu; trở thành chủ sở hữu của Oceanbank, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông của các cổ đông hiện hữu của Oceanbank, do đó, hợp đồng giữa Pacific và ông Dũng không thể thực hiện. Như vậy, việc xác định thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng cũng như việc hạch toán giá vốn của cổ phần Oceanbank do Công ty sở hữu trước khi Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc toàn bộ cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Oceanbank vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là chưa đảm bảo cơ sở pháp lý.

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị công ty hoàn thiện thủ tục pháp lý để có đầy đủ căn cứ ghi nhận giá vốn của cổ phần Oceanbank do công ty sở hữu theo quy định, đồng thời đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên để xác định đây là khoản chi phí tài chính được trừ đi khi tính thuế TNDN.

Trường hợp nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- CCT Hoàn Kiếm;
- Phòng PC;
- Phòng Kiểm tra 4;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 62360/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu62360/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 62360/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 62360/CT-TTHT 2018 chi phí tài chính được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 62360/CT-TTHT 2018 chi phí tài chính được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu62360/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành10/09/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 62360/CT-TTHT 2018 chi phí tài chính được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 62360/CT-TTHT 2018 chi phí tài chính được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Hà Nội

              • 10/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực