Công văn 6237/BNN-TC

Công văn 6237/BNN-TC năm 2014 hướng dẫn công tác thanh quyết toán trong thời gian gia hạn - Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6237/BNN-TC năm 2014 thanh quyết toán Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6237/BNN-TC
V/v hướng dẫn công tác thanh quyết toán trong thời gian gia hạn - Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 13 tỉnh thực hiện Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;
- Sở Nông nghiệp và PTNT 13 tỉnh thực hiện Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”

 

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 2357 – VIE (SF) ký ngày 20/12/2007 giữa Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) về việc tài trợ cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Căn cứ công thư ngày 24/04/2014 của ADB về việc gia hạn thời gian đóng cửa khoản vay của Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”.

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-CTN ngày 23/07/2014 của Chủ tịch nước về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1318/TTg-QHQT ngày 25/7/2014 về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Căn cứ tình hình thực tế, để đảm bảo Dự án hoàn tất các hoạt động còn lại trong thời gian gia hạn, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung về công tác thanh quyết toán như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng trong thời gian gia hạn còn thiếu cho Dự án; đôn đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các tiểu dự án trước ngày 31/12/2014.

2. Sau khi toàn bộ các Tiểu dự án được phê duyệt quyết toán, đề nghị UBND tỉnh (cơ quan chủ quản Tiểu dự án) có công văn đề nghị thẩm tra tổng hợp quyết toán các Tiểu dự án tại tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT (cơ quan chủ quản dự án) thẩm tra phê duyệt tổng hợp quyết toán toàn Dự án theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, kèm theo các Phụ lục tổng hợp quyết toán theo quy định của Dự án.

3. Đề nghị UBND tỉnh có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT (trước ngày 01/12/2014) đề nghị phương án xử lý tài sản của Dự án theo quy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

4. Về chi phí ban quản lý dự án: Ngày 15/11/2012, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 3939/BNN-TC hướng dẫn về chi phí quản lý dự án của các tỉnh tham gia Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”. Tuy nhiên, hiện nay Dự án đã được gia hạn thời hạn đóng cửa khoản vay đến ngày 31/12/2014, vì vậy chi phí quản lý dự án phát sinh trong năm 2014 sẽ được giải ngân theo tỷ lệ 80% vốn ADB và 20% vốn ngân sách tỉnh. Các nội dung khác tại công văn số 3939/BNN-TC nêu trên vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BQL các dự án NN;
- BQLDA TW Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6237/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6237/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6237/BNN-TC năm 2014 thanh quyết toán Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6237/BNN-TC năm 2014 thanh quyết toán Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6237/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành06/08/2014
        Ngày hiệu lực06/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6237/BNN-TC năm 2014 thanh quyết toán Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6237/BNN-TC năm 2014 thanh quyết toán Dự án Phát triển nông thôn tổng hợp miền Trung

           • 06/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực