Công văn 6238/BTC-VP

Công văn 6238/BTC-VP về phối hợp thông tin tuyên truyền do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6238/BTC-VP phối hợp thông tin tuyên truyền


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6238/BTC-VP
V/v phối hợp thông tin tuyên truyền.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trong các ngày 05 và 13/5/2011, trên một số Báo Điện tử như: Sài Gòn Tiếp thị, Bee.net.vn và đặc biệt là trên chuyên trang TuanVietnam.net của Báo Điện tử VietNamNet có bài ”PN&HĐ: “Sướng quan”, “nhiều sâu” và doạ dân” (13/5) của tác giả Kỳ Duyên đã dẫn lại thông tin của hai báo điện tử Sài Gòn Tiếp thị, Bee.net.vn, đồng thời đưa ra những bình luận thiếu căn cứ khách quan, thiếu sự tham khảo các quy định tại Quyết định số 61/2010/QĐ ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.

 Những bình luận đề cập trong bài viết dựa vào thông tin thiếu chính xác, không đầy đủ đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Về vấn đề trên, Bộ Tài chính chính thức có ý kiến như sau:

1. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2448/QĐ-BTC ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ôtô phục vụ công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính dựa trên nguyên tắc chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với Quyết định số 61/2010/QĐ ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, trên cơ sở những thay đổi về chủ trương, chính sách của Nhà nước và Bộ Tài chính trong một số lĩnh vực thuộc hoạt động quản lý của Bộ Tài chính như: Việc thanh toán tiền mặt và nộp tiền thu thuế qua Kho bạc Nhà nước, việc các doanh nghiệp được phép tự in hoá đơn VAT,… do vậy nhu cầu sử dụng, trang bị ôtô chuyên dùng trong lĩnh vực hoạt động vận chuyển tiền mặt của Kho bạc Nhà nước, vận chuyển ấn chỉ của các đơn vị hệ thống Thuế,… cần được và sửa đổi bổ sung cho phù hợp theo hướng giảm chỉ tiêu trang bị xe chuyên dùng, nhằm tăng cường công tác quản lý, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định về xe ôtô chuyên dùng chủ động sắp xếp, bố trí lại xe ôtô chuyên dùng, hạn chế tối đa việc mua sắm, sử dụng phương tiện xe ôtô trong toàn ngành Tài chính, góp phần thực hiện và cụ thể hoá các chủ trương cắt giảm chi tiêu công, đảm bảo an sinh xã hội theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ.

2. Qua sự việc nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí cùng phối hợp, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cùng với ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ.

Đối với những thông tin có tính chất nhạy cảm liên quan đến các chính sách tài chính, tiền tệ và chứng khoán, nhất là các chính sách đang được xây dựng (dự thảo) có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội; nếu các cơ quan thông tấn, báo chí có sự nghiên cứu, điều tra, trao đổi độc lập, thì trước khi đưa tin đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí liên hệ, trao đổi trực tiếp với Bộ Tài chính (hoặc đơn vị chủ trì soạn thảo đối với các chính sách đang được xây dựng) để xác định mức độ chính xác và cân nhắc độ nhạy cảm của thông tin; qua đó đưa tin một cách chính xác và khách quan về các chính sách tài chính, tiền tệ và chứng khoán; tránh đưa những thông tin thiếu chính xác, thông tin không đầy đủ gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

3. Các thông tin cần trao đổi, cung cấp, Bộ Tài chính mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí liên hệ với “Người phát ngôn của Bộ Tài chính” - Chánh Văn phòng Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Doãn Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6238/BTC-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6238/BTC-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2011
Ngày hiệu lực13/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6238/BTC-VP

Lược đồ Công văn 6238/BTC-VP phối hợp thông tin tuyên truyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6238/BTC-VP phối hợp thông tin tuyên truyền
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6238/BTC-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Doãn Quân
        Ngày ban hành13/05/2011
        Ngày hiệu lực13/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6238/BTC-VP phối hợp thông tin tuyên truyền

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6238/BTC-VP phối hợp thông tin tuyên truyền

           • 13/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực