Công văn 624/CT-TTHT

Công văn 624/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 624/CT-TTHT 2019 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành viên Dược Sài Gòn
Địa chỉ: số 18-20 đường Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
MST: 0300523385

Trả lời văn thư số 18/SPC-KTTC ngày 07/01/2019 của Công ty về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài. Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhà thầu nước ngoài (NTNN):

+ Tại Khoản 3, Điều 1 quy định đối tượng áp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; bao gồm cả trường hợp ủy quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.

…".

+ Tại Khoản 2, Điều 4 quy định Người nộp thuế:

“Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm:

- Các tổ chức kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã;

Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.”.

+ Tại Điều 7 quy định thu nhập chịu thuế TNDN:

1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I).

2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 Chương I); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo một số dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như dịch vụ quảng cáo tiếp thị (marketing), hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế và các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ.

…"

+ Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 13 quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế TNDN đối với ngành thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms} là 1%.

Trường hợp Công ty theo trình bày ký Hợp đồng nhập khẩu và phân phối thuốc với Sanofi Pasteur S.A (Pháp), theo đó Công ty chỉ thực hiện phân phối thuốc cho Sanofi Pasteur S.A và hưởng thu nhập từ hoạt động phân phối, đồng thời Sanofi Pasteur S.A thanh toán một khoản hỗ trợ cho hoạt động phân phối, quảng cáo, tiếp thị do Công ty thực hiện tại Việt Nam.

Căn cứ theo quy định và trình bày trên, khi thanh toán tiền hàng hóa cho Sanofi Pasteur S.A, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ và kê khai nộp thay thuế TNDN của nhà thầu nước ngoài theo tỷ lệ 1% trên toàn bộ doanh thu bán hàng hóa tại Việt Nam, không phải khấu trừ thuế GTGT (vì khi nhập khẩu hàng hóa, Công ty đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng KT thuế số 3;
- Lưu: VT, TTHT
49-0196358/2018-pdhoa

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 624/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu624/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2019
Ngày hiệu lực21/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 624/CT-TTHT 2019 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 624/CT-TTHT 2019 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu624/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Nam Bình
        Ngày ban hành21/01/2019
        Ngày hiệu lực21/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 624/CT-TTHT 2019 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 624/CT-TTHT 2019 chính sách thuế nhà thầu nước ngoài Hồ Chí Minh

           • 21/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực