Công văn 6244/BTP-KTrVB

Công văn 6244/BTP-KTrVB năm 2017 về tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6244/BTP-KTrVB 2017 tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6244/BTP-KTrVB
V/v tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2014 - 2018

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện k
iểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Khoản 2 Điều 170), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết mt số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Điều 164) thì văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực phải được định kỳ hệ thống hóa và công bố kết quhệ thống hóa 05 năm một lần. Như vậy, năm 2018, các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 thống nhất trong cả nước (thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là ngày 31/12/2018)1.

Để việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ bảo đảm tiến độ, chất lượng, Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan quan tâm chỉ đạo thực hiện một số công việc sau đây:

1. Chủ động nghiên cứu xây dựng và kịp thời ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-20182; xác định nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch công tác năm 2018 của cơ quan, đơn vị;

2. Bố trí kinh phí, nhân lực và các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Ủy ban nhân dân cấp dưới theo quy định.

Mọi thông tin về việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018, đề nghị liên hệ: Cục Kiểm tra văn bản văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp (Phòng Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật khối Nội chính), số 60 Trần Phú, Ba Đình, TP. Hà Nội, số điện thoại: 024.62 739 658.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ
quan ngang Bộ;
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành ph
trực thuộc TW;
- Vụ PC và QLKH, Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao;
- Vụ PC và QLKH, Tòa án nhâ
n dân tối cao;
- Vụ Pháp chế, K
iểm toán nhà nước;
- Lưu: VT, Cục KTrVB (NC).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu1 Kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên thống nhất trong cả nước đã được thực hiện năm 2013 (thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thng hóa để công bố là ngày 31/12/2013 theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật).

2 Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 trên cnước để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành (dự kiến tháng 01/2018).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6244/BTP-KTrVB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6244/BTP-KTrVB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực23/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6244/BTP-KTrVB

Lược đồ Công văn 6244/BTP-KTrVB 2017 tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6244/BTP-KTrVB 2017 tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6244/BTP-KTrVB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýPhan Chí Hiếu
        Ngày ban hành23/11/2017
        Ngày hiệu lực23/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6244/BTP-KTrVB 2017 tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6244/BTP-KTrVB 2017 tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực