Công văn 6250/VPCP-QHQT

Công văn 6250/VPCP-QHQT năm 2021 về Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6250/VPCP-QHQT 2021 Thủ tướng tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6250/VPCP-QHQT
V/v Thủ tướng Chính phủ tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ: Ngoại giao, Y tế, Công Thương, Quốc phòng

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 2707/BNG-LT ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc Đại sứ Indonesia xin đến chào xã giao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao, thời gian cụ thể thông báo sau.

2. Giao Bộ Ngoại giao:

- Chủ trì chuẩn bị nội dung, c Lãnh đạo tham dự và bố trí phiên dịch phục vụ cuộc tiếp.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ thu xếp vào thời điểm phù hợp, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

3. Các Bộ: Công Thương, Y tế, Quốc phòng phối hợp với Bộ Ngoại giao chuẩn bị nội dung, cử Lãnh đạo tham dự cuộc tiếp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; PTTg Phạm Bình Minh (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xu
ân Thành,
Trợ lý TTgCP; TGĐ Cổng TTĐT, Cục QT;
-
Lưu: VT, QHQT(2)GT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6250/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6250/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2021
Ngày hiệu lực07/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(10/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6250/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 6250/VPCP-QHQT 2021 Thủ tướng tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6250/VPCP-QHQT 2021 Thủ tướng tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6250/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành07/09/2021
        Ngày hiệu lực07/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (10/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6250/VPCP-QHQT 2021 Thủ tướng tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6250/VPCP-QHQT 2021 Thủ tướng tiếp Đại sứ Indonesia đến chào xã giao

              • 07/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực