Công văn 626/BNN-KHCN

Công văn 626/BNN-KHCN điều chỉnh sản phẩm trung gian của đề tài “Nghiên cứu chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng và sức sinh sản cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) chọn giống trong điều kiện nuôi nước lợ mặn” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 626/BNN-KHCN điều chỉnh sản phẩm trung gian đề tài Nghiên cứu chọn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 626/BNN-KHCN
V/v điều chỉnh sản phẩm trung gian của đề tài “Nghiên cứu chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng và sức sinh sản cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) chọn giống trong điều kiện nuôi nước lợ mặn”

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I

Phúc đáp công văn số 604/VTS I ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I về việc xin điều chỉnh sản phẩm trung gian của đề tài “Nghiên cứu chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng và sức sinh sản cá rô phi vằn (Oreochromis niloticus) chọn giống trong điều kiện nuôi nước lợ mặn” do Ths Lê Minh Toán, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I làm chủ nhiệm. Sau khi xem xét Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường không đồng ý cho điều chỉnh sản phẩm trung gian. Việc điều chỉnh này liên quan đến những nội dung mà Hội đồng khoa học đã xét duyệt và sản phẩm cuối cùng của đề tài. Trong trường hợp đề tài không thể tạo sản phẩm trung gian như Thuyết minh đã ký kết đề nghị Đơn vị chủ trì tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá về vấn đề này. Kết luận của Hội đồng sẽ là căn cứ để Vụ KHCN&MT xem xét và hướng dẫn các bước tiếp theo.

2. Trong quá trình thực hiện đề tài nếu có thay đổi gì so với Thuyết minh và Hợp đồng đã được ký kết đề nghị đơn vị báo cáo sớm cho cơ quan quản lý để phối hợp giải quyết./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 626/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu626/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2011
Ngày hiệu lực21/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 626/BNN-KHCN

Lược đồ Công văn 626/BNN-KHCN điều chỉnh sản phẩm trung gian đề tài Nghiên cứu chọn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 626/BNN-KHCN điều chỉnh sản phẩm trung gian đề tài Nghiên cứu chọn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu626/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Giang Thu
        Ngày ban hành21/01/2011
        Ngày hiệu lực21/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 626/BNN-KHCN điều chỉnh sản phẩm trung gian đề tài Nghiên cứu chọn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 626/BNN-KHCN điều chỉnh sản phẩm trung gian đề tài Nghiên cứu chọn

              • 21/01/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/01/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực