Công văn 6260/VPCP-TCCV

Công văn 6260/VPCP-TCCV năm 2014 về Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6260/VPCP-TCCV 2014 Hệ thống thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị hành chính


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6260/VPCP-TCCV
V/v Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, x phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Tờ trình số 17/TTr-BTP ngày 10 tháng 4 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến ch đạo như sau:

1. Chưa phê duyệt Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền.

2. Giao Văn phòng Chính phủ:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức, xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

- Làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan thng nhất phương án phân công cơ quan chủ trì, cách thức thực hiện Đề án Thiết lập Hệ thng thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền trên nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất, xuyên suốt của hệ thống thông tin điện tử.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Đúc Đam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, PCN Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KGVX;
-
Lưu: VT, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6260/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6260/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6260/VPCP-TCCV 2014 Hệ thống thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6260/VPCP-TCCV 2014 Hệ thống thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6260/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6260/VPCP-TCCV 2014 Hệ thống thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị hành chính

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6260/VPCP-TCCV 2014 Hệ thống thông tin tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị hành chính

              • 15/08/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/08/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực