Công văn 6269/BYT-QLD

Công văn 6269/BYT-QLD năm 2017 về xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6269/BYT-QLD 2017 xây dựng Kế hoạch Đề án kiểm soát kê đơn bán thuốc kê đơn


BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6269/BYT-QLD
V/v xây dựng Kế hoạch & triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07/9/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-BYT phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và ngày 03/10/2017 đã ký ban hành Quyết định số 4448/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017.

Nhằm triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 một cách đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến địa phương, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện các nội dung sau:

1) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung của Đề án, chủ động xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt Kế hoạch Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn. Tổ chức thực hiện Đề án theo đúng Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và sử dụng Bộ công cụ, khảo sát kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Phụ lục kèm theo.

2) Chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại địa phương để thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

3) Báo cáo quá trình triển khai thực hiện Đề án về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để phối hợp giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/
c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KG
VX) (để b/cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để
b/cáo);
- Các Thứ trư
ng Bộ Y tế (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, QLD (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6269/BYT-QLD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6269/BYT-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6269/BYT-QLD 2017 xây dựng Kế hoạch Đề án kiểm soát kê đơn bán thuốc kê đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6269/BYT-QLD 2017 xây dựng Kế hoạch Đề án kiểm soát kê đơn bán thuốc kê đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6269/BYT-QLD
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrương Quốc Cường
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6269/BYT-QLD 2017 xây dựng Kế hoạch Đề án kiểm soát kê đơn bán thuốc kê đơn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6269/BYT-QLD 2017 xây dựng Kế hoạch Đề án kiểm soát kê đơn bán thuốc kê đơn

           • 02/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực