Công văn 6273/UBND-KT

Công văn 6273/UBND-KT năm 2013 bổ sung hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 6273/UBND-KT 2013 hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ đối với xe mô tô Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6273/UBND-KT
V/v bổ sung hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải;
- Cục thuế thành phố Hà Nội.

Ngày 26/7/2013, UBND Thành phố đã có Công văn số 5371/UBND-KT về việc hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại điểm a mục 2 phần III quy định: “Hàng tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, UBND cấp xã thực hiện lập Tờ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và nộp Tờ khai cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp đồng thời nộp số tiền phải nộp ngân sách vào Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã theo chương của đơn vị nộp, mục 2300, tiểu mục 2301”.

Để thực hiện được mục tiêu thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô về Quỹ Bảo trì đường bộ theo đúng quy định tại Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, UBND Thành phố quy định lại như sau: “Hàng tháng, chậm nhất ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, UBND cấp xã thực hiện lập Tờ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và nộp Tờ khai cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp đồng thời nộp số tiền phải nộp ngân sách vào Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã theo chương 599 (các đơn vị khác của Thành phố), mục 2300, tiểu mục 2301 và điều tiết 100% về ngân sách Thành phố. Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã khi hạch toán phải chi tiết mã địa bàn xã, phường, thị trấn”. Các nội dung khác không sửa đổi, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5371/UBND-KT ngày 26/7/2013 của UBND Thành phố.

Sau khi Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hà Nội được thành lập, căn cứ vào đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hà Nội, Sở Tài chính sẽ triển khai các thủ tục để thoái thu hoàn trả nguồn cho Quỹ theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn để UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ngành liên quan biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND Thành phố;
- CPVP, TH, KT, QHXDGT;
- Sở Tư pháp, KBNN HN;
- Lưu VT.
(UBND quận, huyện, thị xã sao gửi Công văn này đến UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6273/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6273/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2013
Ngày hiệu lực28/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6273/UBND-KT 2013 hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ đối với xe mô tô Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6273/UBND-KT 2013 hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ đối với xe mô tô Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6273/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Huy Tưởng
        Ngày ban hành28/08/2013
        Ngày hiệu lực28/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6273/UBND-KT 2013 hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ đối với xe mô tô Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6273/UBND-KT 2013 hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ đối với xe mô tô Hà Nội

           • 28/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực