Công văn 6283/TCHQ-QLRR

Công văn 6283/TCHQ-QLRR năm 2018 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6283/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6283/TCHQ-QLRR
V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng QLRR

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua rà soát, thống kê báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tháng 9/2018, Tổng cục ghi nhận một số vướng mắc của các đơn vị và giải đáp tại phụ lục đính kèm.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Đ/c Cục trưởng Cục QLRR (để biết);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ RỦI RO
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Thái Quang

 

BẢNG TỔNG HỢP GIẢI ĐÁP VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ TRONG ÁP DỤNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ RỦI RO (THÁNG 9/2018)

(Kèm công văn số 6283/TCHQ-QLRR ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục Hải quan)

Stt

Đơn vị

Nội dung vướng mắc

Đề xuất, kiến nghị

Ý kiến giải đáp

1

Cục HQ Đồng Tháp (cv 1429/BC- HQĐT ngày 20/9/2018)

Trong năm 2018, hộ kinh doanh Huỳnh Minh Giang (mã số thuế 1402078181) đăng ký 07 tờ khai và hộ kinh doanh Trần Thị Kim Hoàng A (mã số thuế 1401950233) đăng ký 23 tờ khai tại Cục hải quan tỉnh Đồng Tháp nhưng khi tra cứu thông tin 02 hộ kinh doanh này trên hệ thống RMS thì hệ thống báo không tìm thấy thông tin doanh nghiệp nên đơn vị không thể tra cứu và cập nhật bổ sung thông tin.

Cục Quản ký rủi ro cập nhật mã số thuế đối với 02 hộ kinh doanh nêu trên vào hệ thống RMS để đơn vị có thể tra cứu và cập nhật bổ sung thông tin.

Tổng cục đã cập nhật mã số thuế của 2 hộ kinh doanh trên vào hệ thống RMS, đề nghị Cục Hải quan Đồng Tháp tiếp tục xử lý.

2

Cục HQ Nghệ An (cv 1989/BC- HQNA ngày 20/9/2018)

Khi tra cứu hạng Doanh nghiệp trên hệ thống VCIS thì cho ra hai kết quả khác nhau, cụ thể: Công ty cổ phần Dệt - May Hoàng Thị Loan (MST:2900324811), tra cứu xếp hạng doanh nghiệp trên chức năng VCIS YK01A, trong thông quan (Hệ thống VCIS) cho ra kết quả Doanh nghiệp hạng 6 (Doanh nghiệp rủi ro rất cao); tra cứu trên chức năng VCIS YK02A, trong thông quan (Hệ thống VCIS) cho ra kết quả doanh nghiệp hạng 2 (Doanh nghiệp rủi ro thấp).

-

Kết quả xếp hạng trên Nghiệp vụ YK02A (Hệ thống VCIS) hiện nay là kết quả đánh giá xếp hạng được thực hiện trên Hệ thống VCIS vào tháng 3/2014 và không thể thực hiện cập nhật xếp hạng mới nhất do hệ thống VCIS không hỗ trợ cập nhật thông tin từ Hệ thống quản lý rủi ro (Hệ thống RMS) sang. Về vấn đề này, Tổng cục đã ban hành công văn số 5359/TCHQ-QLRR ngày 19/5/2014 hướng dẫn tra cứu xếp hạng. Do vây, để tra cứu thông tin xếp hạng được chính xác, đề nghị Cục HQ Nghệ An thực hiện tra cứu tại nghiệp vụ YK01A hoặc trên Hệ thống RMS.

3

Cục HQ Quảng Ngãi (cv 1055/BC- HQQNg ngày 18/9/2018)

Ngày 01/9/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi có tiếp nhận tờ khai hải quan số 102198142911/A12, có mặt hàng Máy biến áp dạng dầu, dùng cho hệ thống phối điện của lò thổi, mã HS 85042299. Mặt hàng này bị điều chỉnh bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới. Tuy nhiên, hiện tại Hệ thống chưa áp dụng tiêu chí quy định theo Quyết định 24/2018/QĐ-TTg đối với mặt hàng nêu trên.

Cục Quản lý rủi ro bổ sung tiêu chí quy định áp dụng đối với mặt hàng máy biến áp nêu trên.

Mặt hàng máy biến áp có mã HS 85042299 theo quy định phải kiểm tra hiệu suất năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 và Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 và được áp dụng tiêu chí trên hệ thống theo Quyết định số 04/2017/QĐ TTg. Do hiện tại, mục chỉ dẫn rủi ro trên hệ thống còn bị giới hạn ký tự, vì vậy chỉ chỉ dẫn theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg. Tổng cục thông báo để Cục HQ Quảng Ngãi biết và căn cứ quy định pháp luật để làm thủ tục hải quan.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6283/TCHQ-QLRR

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6283/TCHQ-QLRR
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2018
Ngày hiệu lực25/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 6283/TCHQ-QLRR

Lược đồ Công văn 6283/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6283/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6283/TCHQ-QLRR
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýBùi Thái Quang
        Ngày ban hành25/10/2018
        Ngày hiệu lực25/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6283/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6283/TCHQ-QLRR 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện áp dụng quản lý rủi ro

           • 25/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực