Công văn 6288/BTC-TCT

Công văn 6288/BTC-TCT về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với chứng từ nộp thuế kê khai chậm do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6288/BTC-TCT khấu trừ thuế giá trị gia tăng chứng từ nộp thu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6288/BTC-TCT
V/v khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế kê khai chậm

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco
Địa chỉ: Số 31-33 Đường Minh Khai, thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 12/CVCT-TCKT ngày 08/03/2011 của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco về việc khấu trừ thuế GTGT đối với chứng từ nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu kê khai chậm, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 1d Điều 12 Luật thuế GTGT số 13 năm 2008 quy định: “Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.”

Điểm 1.2.c Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

“ … c.8. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ bỏ sót …

c.9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá tài sản cố định theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ hướng dẫn trên, cơ sở kinh doanh được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn, chứng từ nộp thuế trong thời hạn tối đa là 6 (sáu) tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn chứng từ, bỏ sót. Trường hợp Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco có các chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu (số tiền thuế là 476.872.349 đồng) đã quá hạn kê khai, khấu trừ bổ sung trong thời gian tối đa là 6 tháng vì nguyên nhân khách quan (kế toán trưởng mắc bệnh hiểm nghèo phải nằm viện điều trị, kế toán mới bỏ sót không kê khai các chứng từ nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu), Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco được kê khai, khấu trừ bổ sung số thuế GTGT đầu vào của các chứng từ nộp thuế nêu trên nếu các chứng từ này đảm bảo đúng thực tế kinh doanh của đơn vị và đúng các quy định về hóa đơn, chứng từ; đồng thời đơn vị phải bị xử lý hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định hiện hành. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng kiểm tra thực tế để giải quyết cho đơn vị đảm bảo đúng chế độ và nội dung giải quyết tại công văn này.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hatraco biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hải Phòng;
- Vụ: TTHT, PC, CST (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, KK (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6288/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6288/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6288/BTC-TCT khấu trừ thuế giá trị gia tăng chứng từ nộp thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6288/BTC-TCT khấu trừ thuế giá trị gia tăng chứng từ nộp thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6288/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/05/2011
        Ngày hiệu lực16/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6288/BTC-TCT khấu trừ thuế giá trị gia tăng chứng từ nộp thu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6288/BTC-TCT khấu trừ thuế giá trị gia tăng chứng từ nộp thu

           • 16/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực