Công văn 6290/BTC-HCSN

Công văn 6290/BTC-HCSN năm 2019 về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6290/BTC-HCSN 2019 Đề án giám sát an toàn thông tin mạng


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6290/BTC-HCSN
V/v hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận t quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước;
- Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam; Hiệp hội Internet Việt Nam; Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam; Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Quyết định số 05/2017/QĐ- TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đ án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, các nhà mạng ISP và các tổ chức, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ PC;
- Cục THTKTC;
- Lưu: VT, HCSN. (25
0b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6290/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6290/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6290/BTC-HCSN 2019 Đề án giám sát an toàn thông tin mạng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6290/BTC-HCSN 2019 Đề án giám sát an toàn thông tin mạng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6290/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6290/BTC-HCSN 2019 Đề án giám sát an toàn thông tin mạng

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6290/BTC-HCSN 2019 Đề án giám sát an toàn thông tin mạng

         • 04/06/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/06/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực