Công văn 6294/BNN-TCCB

Công văn 6294/BNN-TCCB năm 2013 đề xuất nội dung kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động của các Ban do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6294/BNN-TCCB năm 2013 đề xuất nội dung kiểm tra đánh giá hoạt động Ban


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6294/BNN-TCCB
V/v đề xuất nội dung kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động của các Ban

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Hợp tác quốc tế; Kế hoạch; Tài chính; Pháp chế; Tổ chức cán bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Cục Quản lý xây dựng công trình.

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (các CPO) và 10 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi (Ban A) trực thuộc Bộ.

Để triển khai thực hiện sớm công tác kiểm tra, đánh giá về tổ chức hoạt động của các CPO và các Ban A theo nhiệm vụ Bộ trưởng giao, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Gửi danh sách Lãnh đạo đơn vị tham gia thành viên tổ công tác và chuyên viên giúp việc Tổ công tác theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 3084/QĐ-BNN-TCCB.

2. Đề xuất đề cương/nội dung kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động của các CPO và các Ban A thuộc phạm vi nhiệm vụ quản lý của đơn vị.

Văn bản của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2014, kèm theo bản mềm danh sách và đề cương/nội dung kiểm tra, đánh giá qua địa chỉ [email protected] để kịp thời tổng hợp./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (10b). TMĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6294/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6294/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực31/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6294/BNN-TCCB năm 2013 đề xuất nội dung kiểm tra đánh giá hoạt động Ban


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6294/BNN-TCCB năm 2013 đề xuất nội dung kiểm tra đánh giá hoạt động Ban
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6294/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Minh Nhạn
        Ngày ban hành31/12/2013
        Ngày hiệu lực31/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 6294/BNN-TCCB năm 2013 đề xuất nội dung kiểm tra đánh giá hoạt động Ban

              Lịch sử hiệu lực Công văn 6294/BNN-TCCB năm 2013 đề xuất nội dung kiểm tra đánh giá hoạt động Ban

              • 31/12/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực