Công văn 6311/CT-HTr

Công văn 6311/CT-HTr năm 2016 xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6311/CT-HTr xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in Hà Nội 2016


TNG CC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6311/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trade Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Vinachem, s 3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
MST: 0100111948

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số: 14122015 ngày 14/12/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trade Việt Nam hỏi về việc xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư s 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:

+ Tại điểm b khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 24 Chương III quy đnh về việc sử dụng hóa đơn:

“Điều 16. Lập hóa đơn

1. Nguyên tắc lập hóa đơn

b) ...Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ s và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

“Điều 24. Xử trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua m mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bn sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trade Việt Nam khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập hóa đơn GTGT giao cho người mua. Trường hợp, trong quá trình lưu trữ liên 2 (giao cho người mua) bị mờ phn nội dung trên hóa đơn đã lập thì người bán và người mua thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trade Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr. (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6311/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6311/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6311/CT-HTr xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6311/CT-HTr xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6311/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6311/CT-HTr xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6311/CT-HTr xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in Hà Nội 2016

            • 04/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực