Công văn 6311/VPCP-KGVX

Công văn 6311/VPCP-KGVX năm 2014 về cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6311/VPCP-KGVX 2014 cấp giấy phép đưa người lao động làm việc nước ngoài


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6311/VPCP-KGVX
V/v cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Văn bản số 2819/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 06 tháng 8 năm 2014) về việc cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thí điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1 - Công ty CP.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phù hợp với tình hình thực tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưởng CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TH;
- Lưu: TV, KGVX(3).
ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6311/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6311/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2014
Ngày hiệu lực18/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6311/VPCP-KGVX 2014 cấp giấy phép đưa người lao động làm việc nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6311/VPCP-KGVX 2014 cấp giấy phép đưa người lao động làm việc nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6311/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành18/08/2014
        Ngày hiệu lực18/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6311/VPCP-KGVX 2014 cấp giấy phép đưa người lao động làm việc nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6311/VPCP-KGVX 2014 cấp giấy phép đưa người lao động làm việc nước ngoài

           • 18/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực