Công văn 6314/CT-HTr

Công văn 6314/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6314/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6314/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên - Trung tâm quản lý và cho thuê nhà Hồ Tây
(Địa chỉ: Nhà s
1 khu Biệt thự Hồ Tây, Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ TP Hà Nội, MST: 0101516344-003)

Trả lời công văn số 264-CV/TTQL&CTNHT ngày 07/12/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên - Trung tâm quản lý và cho thuê nhà Hồ Tây (Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Ngh đnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng đ cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)...”

- Căn cứ Điểm 1, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“Tổ chức np thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.”

Theo các quy định trên, trường hợp Công ty kinh doanh quản lý cho thuê nhà có phát sinh các khoản chi phí tiền điện, nước... thì căn cứ vào hợp đồng cho thuê nhà và các chi phí có hóa đơn GTGT, Công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng để làm chứng từ hạch toán và kê khai thuế theo quy định của pháp luật. Đối với khoản phí bảo vệ môi trường (10%) thì Công ty kê khai vào tờ khai mẫu 01/GTGT ở chỉ tiêu “Giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào” theo quy định.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên - Trung tâm quản lý và cho thuê nhà Hồ Tây biết và thực hiện

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
-
Lưu:VT,HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6314/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6314/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6314/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6314/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6314/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 6314/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 6314/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội 2016

           • 04/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực