Công văn 6315/CT-HTr

Công văn 6315/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6315/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng chi nhánh Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6315/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam)
(Địa chỉ: ấp Bình Ph
ú, xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương)
MST: 3700338921

Trả lời công văn số 0112/LC-HN ngày 04/01/2016 của Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam) hỏi cho Chi nhánh Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam) tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị đnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng.

+ Tại đim b khoản 7 Điu 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, trong đó có trường hợp điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp.

+ Tại Điều 14 quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

+ Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

+ Tại Điều 18 quy định đối tượng và trường hp được hoàn thuế GTGT.

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại khoản 9 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

+ Tại khoản 10 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 15 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

+ Tại khoản 12 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

- Căn cứ tiết e khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập:

“1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy.

e) Tên, địa chỉ, mã s thuế của người mua;”

- Căn cứ khoản 2.15 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính), quy định hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau:

+ Trường hợp Chi nhánh là đơn vị thực hiện xây dựng nhà xưởng, nếu hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mang tên Chi nhánh, đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và thuộc đi tượng quy định tại Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC khoản 12 Điều 1 Thông tư s 26/2015/TT-BTC thì Chi nhánh được kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

+ Trường hợp Công ty thực hiện xây dựng nhà xưởng, hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mang tên Công ty, sau khi công trình hoàn thành Công ty bàn giao lại nhà xưởng cho Chi nhánh thì Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5, Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư s 39/2014/TT-BTC nêu trên.

+ Trường hợp vướng mắc cụ thể, đề nghị Chi nhánh liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam) và Chi nhánh Công ty được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1
;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6315/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6315/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6315/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng chi nhánh Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6315/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng chi nhánh Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6315/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 6315/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng chi nhánh Hà Nội 2016

         Lịch sử hiệu lực Công văn 6315/CT-HTr chính sách thuế giá trị gia tăng chi nhánh Hà Nội 2016

         • 04/02/2016

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/02/2016

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực