Công văn 6316/CT-HTr

Công văn 6316/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) làm kho hàng hóa do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 6316/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6316/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bị và Công nghệ
(Đ/c: tầng 15 tòa nhà 444 Hoàng Hoa Thám - p Thụy Khuê - Q Tây Hồ - Hà Nội)
MST: 0102615919

Trả lời công văn số 43/TBCN ngày 21/04/2015 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thiết bị và Công nghệ hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn c khoản 13 Điều 4 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCH Việt Nam và khoản 7 Điều 4 Chương I Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 thì kho ngoại quan không phải là cửa khẩu.

Căn cứ tiết b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về người nộp thuế TNDN:

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;”

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam,

+ Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Chương I quy định về đối tượng áp dụng của Thông tư:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không đi tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với t chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại”

+ Tại khoản 5 Điều 2 quy định về đối tượng không áp dụng của Thông tư:

“5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa (ICD) m kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công.”

Căn cứ công văn số 323/TCT-CS ngày 22/01/2016 của Tổng cục thuế hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP XNK thiết bị và Công nghệ ký hợp đồng mua hàng với khách hàng nước ngoài có điều kiện giao hàng DAT Kho ngoại quan Vietrans Hải Phòng (Incoterms 2010) thì Công ty căn cứ vào tình hình thực tế của hợp đồng mua bán, trách nhiệm thuê kho ngoại quan để xác định:

- Trường hợp khách hàng nước ngoài có hoạt động bán, phân phối hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa theo quy định của pháp luật về thương mại thì khách hàng nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu của khách hàng trước khi thanh toán.

- Trường hp khách hàng nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu, lưu trữ hàng hoặc đ cho doanh nghiệp khách gia công thì khách hàng nước ngoài không phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP XNK thiết bị và Công nghệ được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT4;
P pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 6316/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu6316/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2016
Ngày hiệu lực04/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 6316/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 6316/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu6316/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành04/02/2016
        Ngày hiệu lực04/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 6316/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 6316/CT-HTr thuế thu nhập doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan Hà Nội 2016

            • 04/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực